Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
4 SKYRIUS : FRAKCIJOS

33 straipsnis : Nepriklausomi Parlamento nariai

1.    Jokiai frakcijai nepriklausantys Parlamento nariai turi savo sekretoriatą. Išsamią tvarką nustato Biuras, remdamasis generalinio sekretoriaus pasiūlymu.

2.    Biuras taip pat apibrėžia tokių Parlamento narių statusą ir parlamentines teises.

3.    Biuras taip pat nustato į Parlamento biudžetą įtrauktų asignavimų, skirtų padengti nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato ir administracinės bazės išlaidas, suteikimo, įgyvendinimo ir audito taisykles.

Teisinė informacija - Privatumo politika