Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - juli 2009
PDF 1207k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING I  : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 4  : POLITISKA GRUPPER

Artikel 33  : Grupplösa ledamöter

1.    Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp ska ha tillgång till ett sekretariat. Närmare regler ska fastställas av presidiet på förslag av generalsekreteraren.

2.    Presidiet ska även avgöra sådana ledamöters ställning och parlamentariska rättigheter.

3.    Presidiet ska också fastställa bestämmelser om tillhandahållande, utnyttjande och kontroll av anslag som förs upp i parlamentets budget för att täcka de grupplösa ledamöternas utgifter för sekretariat och administrativa faciliteter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy