Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
PDF 1363k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ I  : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 4  : ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 34  : Разпределяне на местата в пленарната зала

Председателският съвет прави разпределението на местата в пленарната зала за политическите групи, независимите членове на ЕП и институциите на Европейския съюз.

Правна информация - Политика за поверителност