Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - heinäkuu 2009
PDF 1218k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA I  : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
LUKU 4  : POLIITTISET RYHMÄT

34 artikla : Paikkojen jako istuntosalissa

Puheenjohtajakokous päättää istuntosalin paikkojen jaosta poliittisille ryhmille, sitoutumattomille jäsenille ja Euroopan unionin toimielimille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö