Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
7ú téarma parlaiminteach - Iúil 2009
PDF 1297k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

TEIDEAL I  : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 4  : GRÚPAÍ POLAITIÚLA

Riail 34  : Leithroinnt na suíochán sa Seomra

Cinnfidh Comhdháil na nUachtarán conas a bheidh suíocháin sa Seomra le leithroinnt i measc na ngrúpaí polaitiúla, na bhFeisirí Neamhcheangailte agus institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais