Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
PDF 1205k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA I  : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4  : POLITICKÉ SKUPINY

Článok 34  : Zasadací poriadok

O pridelení miest v rokovacej sále politickým skupinám, nezaradeným poslancom a orgánom Európskej únie rozhoduje konferencia predsedov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia