Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - juli 2009
PDF 1225k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT II  : LOVGIVNING, BUDGET OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 1  : LOVGIVNINGSMÆSSIGE PROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 35  : Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram

1.    Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Den Europæiske Unions lovgivningsprogram.

Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har vedtaget, og som er vedføjet som bilag til forretningsorden (1).

2.    Under hastende og uforudsete omstændigheder kan en institution på eget initiativ og i overensstemmelse med de i traktaterne fastsatte procedurer foreslå tilføjelse af en lovforanstaltning ud over dem, der er omtalt i lovgivningsprogrammet.

3.    Formanden fremsender den af Parlamentet vedtagne beslutning til de øvrige institutioner, der deltager i Unionens lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.

Formanden anmoder Rådet om at afgive en udtalelse om Kommissionens årsprogram for lovgivningen samt om Parlamentets beslutning.

4.    Er en institution ikke i stand til at overholde den fastsatte tidsplan, giver den de andre institutioner meddelelse om grundene hertil og foreslår en ny tidsplan.

(1)Se bilag XIV.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik