Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
PDF 1295k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
1. FEJEZET : JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

35. cikk : A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja

(1)    Az Európai Unió jogalkotási tervét a Parlament a Bizottsággal és a Tanáccsal együttműködve határozza meg.

A Parlament és a Bizottság együttműködik a Bizottság jogalkotási és munkaprogramjának kidolgozásában, a két intézmény által közösen megállapított és ezen eljárási szabályzathoz mellékelt (1) ütemezéssel és az eljárásokkal összhangban.

(2)    Sürgős és előre nem látható esetekben egy intézmény - saját kezdeményezésre és a Szerződésekben megállapított eljárási keretek között - a jogalkotási programban nem javasolt jogalkotási intézkedést is indítványozhat.

(3)    Az elnök továbbítja a Parlament által elfogadott állásfoglalást az Európai Unió jogalkotási eljárásaiban részt vevő többi intézménynek és a tagállamok parlamentjeinek.

Az Elnök felkéri a Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a Bizottság éves jogalkotási programjáról és a Parlament állásfoglalásáról.

(4)    Ha valamely intézmény nem tudja tartani a megállapított ütemezést, értesíti a többi intézményt a késedelem okáról, és új ütemezést javasol.

(1) XIV. melléklet
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat