Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETINĖS IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS : TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

35 straipsnis : Komisijos teisėkūros ir darbų programa

1.    Parlamentas kartu su Komisija ir Taryba rengia Europos Sąjungos teisėkūros programą.

Parlamentas ir Komisija bendradarbiauja ruošiant Komisijos teisėkūros ir darbų programą pagal abiejų institucijų sutartą ir priede (1) nurodytą darbo grafiką bei tvarką.

2.    Skubiais ir nenumatytais atvejais institucija savo iniciatyva ir pagal Sutartyse numatytas procedūras gali pasiūlyti įtraukti naują teisės aktą į siūlomą teisėkūros programą.

3.    Pirmininkas perduoda Parlamento priimtą rezoliuciją kitoms Europos Sąjungos teisėkūros procedūroje dalyvaujančioms institucijoms bei valstybių narių parlamentams.

Pirmininkas prašo Tarybos pateikti savo nuomonę dėl Komisijos metinės teisėkūros programos ir Parlamento rezoliucijos.

4.    Kai kuri nors institucija negali laikytis nustatyto darbo grafiko, ji apie tai informuoja kitas institucijas, pateikdama vėlavimo priežastis, ir pasiūlo naują darbo grafiką.

(1) Žr. XIV priedą.
Teisinė informacija - Privatumo politika