Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - juli 2009
PDF 1175k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL II  : WETGEVING, BEGROTING EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 1  : WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35  : Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie

1.    Het Parlement stelt samen met de Commissie en de Raad de planning van de wetgevende werkzaamheden van de Europese Unie vast.

Het Parlement en de Commissie werken samen bij de voorbereiding van het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie volgens een tijdschema en regels die door beide instellingen zijn overeengekomen en die zijn opgenomen als bijlage (1).

2.    In geval van dringende en onvoorziene omstandigheden kan een instelling op eigen initiatief een wetgevende maatregel voorstellen, overeenkomstig de in de Verdragen vastgelegde procedures en in aanvulling op de in het programma van de wetgevende werkzaamheden voorgestelde maatregelen.

3.    De Voorzitter doet de door het Parlement aangenomen resolutie toekomen aan de andere instellingen die deelnemen aan de wetgevingsprocedures van de Europese Unie, alsmede aan de parlementen van de lidstaten.

De Voorzitter verzoekt de Raad advies uit te brengen over het jaarlijks programma van de wetgevende werkzaamheden van de Commissie, alsook over de resolutie van het Parlement.

4.    Indien een instelling het vastgestelde tijdschema niet in acht kan nemen, stelt het de andere instellingen in kennis van de redenen voor de vertraging en stelt zij een nieuw tijdschema voor.

(1)Bijlage XIV.
Juridische mededeling - Privacybeleid