Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2009
PDF 1310k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL II  : PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE ŞI DE ALT TIP
CAPITOLUL 1  : PROCEDURI LEGISLATIVE ─ DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 35  : Programul legislativ şi programul de lucru al Comisiei

(1)    Parlamentul alături de Comisie şi Consiliu contribuie la definirea programării legislative a Uniunii Europene.

Parlamentul şi Comisia cooperează la pregătirea programului legislativ şi de lucru al Comisiei, pe baza calendarului şi a modalităţilor convenite între cele două instituţii şi precizate în anexă (1).

(2)    În situaţii de urgenţă sau neprevăzute, o instituţie poate propune, din proprie iniţiativă şi în conformitate cu procedurile stabilite de tratate, adăugarea unei măsuri legislative la cele propuse în programul legislativ.

(3)    Preşedintele transmite rezoluţia adoptată de Parlament celorlalte instituţii care participă la procedura legislativă a Uniunii Europene, precum şi parlamentelor statelor membre.

Preşedintele solicită Consiliului emiterea unui aviz privind programul legislativ anual al Comisiei şi rezoluţia Parlamentului.

(4)    În cazul în care o instituţie se află în imposibilitatea de a respecta calendarul stabilit, aceasta informează celelalte instituţii în legătură cu motivele întârzierii şi propune un nou calendar.

(1)A se vedea anexa XIV.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate