Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - julij 2009
PDF 1139k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV II  : ZAKONODAJNI, PRORAČUNSKI IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1  : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 35  : Zakonodajni in delovni program Komisije

1.    Parlament sodeluje s Komisijo in Svetom pri določitvi zakonodajnega programa Evropske unije.

Parlament in Komisija sodelujeta pri pripravljanju zakonodajnega in delovnega programa Komisije v skladu s časovnim razporedom in ureditvijo, o katerih se ti instituciji dogovorita in ki sta priložena temu poslovniku (1).

2.    V nujnih in nepredvidenih primerih lahko institucija na lastno pobudo in v skladu s postopki, določenimi v Pogodbah, predlaga, da se zakonodajnim ukrepom, predlaganim v zakonodajnem programu, doda ukrep.

3.    Predsednik resolucijo, ki jo je sprejel Parlament, posreduje vsem ostalim institucijam, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku Evropske unije, in parlamentom držav članic.

Predsednik prosi Svet za mnenje o letnem zakonodajnem programu Komisije in resoluciji Parlamenta.

4.    Kadar se institucija ne more držati določenega časovnega razporeda, drugim institucijam sporoči razloge za zamudo in predlaga nov časovni razpored.

(1)Glej Prilogo XIV.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov