Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - juli 2009
PDF 1225k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT II  : LOVGIVNING, BUDGET OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 1  : LOVGIVNINGSMÆSSIGE PROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 36  : Grundlæggende rettigheder, subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne, retsstatsprincippet og finansielle virkninger

Under behandlingen af et forslag til retsakt undersøger Parlamentet navnlig, om forslaget respekterer de grundlæggende rettigheder, og i særdeleshed om retsakten er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne samt retsstatsprincippet. Har forslaget finansielle virkninger, sikrer Parlamentet sig endvidere, at der er tilstrækkelige finansielle midler.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik