Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
7ú téarma parlaiminteach - Iúil 2009
PDF 1297k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

TEIDEAL II  : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA AGUS EILE
CAIBIDIL 1  : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 36  : Urraim do chearta bunúsacha, prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta, an smacht reachta agus impleachtaí airgeadais a scrúdú.

Le linn an scrúdaithe ar thogra reachtach, beidh aird ar leith ag an bParlaimint ar urraim do chearta bunúsacha agus, go háirithe, cinnteoidh sí go bhfuil an gníomh reachtach ag teacht leis an gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta agus leis an smacht reachta. Ina theannta sin, i gcás ina bhfuil impleachtaí airgeadais ag gabháil le togra, suífidh an Pharlaimint an bhfuil acmhainní dóthanacha airgeadais á soláthar.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais