Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
PDF 1205k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA II  : LEGISLATÍVNE, ROZPOČTOVÉ A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1  : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 36  : Preskúmanie súladu so základnými právami, zásadami subsidiarity a proporcionality, princípmi právneho štátu a finančných dopadov

Pri skúmaní legislatívneho návrhu venuje Parlament osobitnú pozornosť jeho súladu so základnými právami a najmä tomu, či je legislatívny akt v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, zásadami subsidiarity a proporcionality a princípmi právneho štátu. Ak má návrh finančný dopad, Parlament overí, či sú zabezpečené dostatočné finančné zdroje.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia