Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - julij 2009
PDF 1139k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV II  : ZAKONODAJNI, PRORAČUNSKI IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1  : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 36  : Ocena spoštovanja temeljnih pravic, načel subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne države ter finančnih posledic

Med obravnavo zakonodajnega predloga Parlament posveča posebno pozornost spoštovanju temeljnih pravic in zlasti skladnosti zakonodajnega akta z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije ter z načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne države. Kadar ima predlog finančne posledice, Parlament tudi ugotavlja, ali so zagotovljena zadostna finančna sredstva.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov