Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
PDF 1295k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

IV. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
3. FEJEZET : A TANÁCSHOZ, A BIZOTTSÁGHOZ ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKHOZ INTÉZETT KÉRDÉSEK

117. cikk : Írásbeli választ igénylő kérdések a Tanácshoz és a Bizottsághoz

(1)    A Tanácsnak vagy a Bizottságnak bármely képviselő tehet fel írásbeli választ igénylő kérdéseket a mellékletben található iránymutatásoknak megfelelően (1). A kérdések tartalmáért teljes mértékben a kérdés megfogalmazója felelős.

(2)    A kérdéseket írásban kell benyújtani az elnöknél, aki a kérdéseket az érintett intézményhez továbbítja. Ha a kérdés elfogadhatósága kétséges, az elnök dönt róla. Döntéséről értesíteni kell a kérdést benyújtó képviselőt.

(3)    Ha egy kérdést a megállapított határidőn belül nem lehet megválaszolni, a kérdést a megfogalmazó kérésére, az illetékes bizottság következő ülésének napirendjére tűzik. A 116. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

(4)    Az azonnali választ igénylő kérdéseket, amelyekhez alapos kutatás nem szükséges (elsőbbséget élvező kérdések), az érintett intézményhez való továbbítást követő három héten belül kell megválaszolni. Egy képviselő havonta egy elsőbbséget élvező kérdést terjeszthet elő.

Egyéb (elsőbbséget nem élvező) kérdéseket az érintett intézményhez való továbbítást követő hat héten belül kell megválaszolni.

A képviselőnek jeleznie kell, milyen típusú kérdést nyújt be. A végső döntést az elnök hozza meg.

(5)    A kérdéseket és a válaszokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

(1)Lásd a III. mellékletet.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat