Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2009
PDF 1310k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL IV  : RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
CAPITOLUL 3  : ÎNTREBĂRI ADRESATE CONSILIULUI, COMISIEI ŞI BĂNCII CENTRALE EUROPENE

Articolul 117  : Întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate Consiliului şi Comisiei

(1)    Orice deputat poate adresa Consiliului sau Comisiei întrebări cu solicitare de răspuns scris, în conformitate cu orientările stabilite într-o anexă la Regulamentul de procedură (1). Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorului acestora.

(2)    Întrebările sunt prezentate în scris Președintelui, care le comunică instituției interesate. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Decizia sa este comunicată autorului întrebării.

(3)    În cazul în care nu s-a putut răspunde la o întrebare în termenul stabilit, aceasta se înscrie, la cererea autorului, pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisiei competente. Articolul 116 se aplică prin analogie.

(4)    La întrebările care necesită un răspuns imediat, dar nu necesită nicio cercetare aprofundată (întrebări prioritare), trebuie să se răspundă în termen de trei săptămâni de la transmiterea acestora la instituţia în cauză.

Orice deputat poate pune o dată pe lună o întrebare prioritară. La celelalte întrebări (întrebări fără caracter prioritar) trebuie să se răspundă în termen de şase săptămâni de la transmiterea acestora la instituţia în cauză.

Deputaţii precizează tipul de întrebare. Decizia în acest domeniu aparţine Preşedintelui.

(5)    Întrebările se publică, însoţite de răspuns, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1)A se vedea anexa III.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate