Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
PDF 1295k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

VI. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG ÉS SZAVAZÁS

157. cikk : A módosítások elfogadhatósága

(1)    Módosítás nem fogadható el, ha

(a)    nincs közvetlen összefüggésben azzal a szöveggel, amelynek módosítására irányul;

(b)    a szöveg egészének törlésére vagy felcserélésre irányul;

(c)    az érintett szöveg több önálló cikkének vagy bekezdésének módosítására irányul. E rendelkezés nem vonatkozik a megegyezéses módosításokra, illetve a szöveg egészében visszatérően előforduló megfogalmazás következetes megváltoztatására irányuló módosításokra;

(d)    megállapítást nyer, hogy a szöveg megfogalmazása, amelyre a módosítás irányul, a hivatalos nyelvek legalább egyikén nem igényel módosítást; ez esetben az elnök az érintettekkel együtt megfelelő nyelvi megoldást keres.

(2)    A módosítás tárgytalanná válik, ha az a szövegről ugyanazon szavazás során hozott korábbi határozattal nem összeegyeztethető.

(3)    A módosítások elfogadhatóságáról az elnök határoz.

Az elnök a (3) bekezdés alapján hozott, módosítások elfogadhatóságát érintő határozata nem kizárólag e cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezésein, hanem általában a szabályzat rendelkezésein alapul.

(4)    A bizottság jelentésében szereplő nem jogalkotási állásfoglalási indítványhoz egy képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő alternatív állásfoglalási indítványt terjeszthet elő.

Ilyen esetben a képviselőcsoport vagy az érintett képviselők nem terjeszthetnek elő módosításokat az illetékes bizottság állásfoglalási indítványához. Az alternatív állásfoglalási indítvány nem lehet hosszabb, mint a bizottság állásfoglalási indítványa; a Parlamentben módosítás nélkül bocsátják egyetlen szavazásra.

A 110. cikk (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat