Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - heinäkuu 2009
PDF 1218k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA VI  : ISTUNNOT
LUKU 5  : PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTÄMINEN

158 artikla : Äänestysmenettely

1.    Mietinnöistä äänestettäessä sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)    ensiksi äänestetään mahdollisista tarkistuksista ehdotukseen, jota asiasta vastaavan valiokunnan mietintö käsittelee,

b)    seuraavaksi äänestetään mahdollisesti muutetusta ehdotuksesta kokonaisuudessaan,

c)    tämän jälkeen äänestetään tarkistuksista päätöslauselmaesitykseen tai luonnokseen lainsäädäntöpäätöslauselmaksi,

d)    lopuksi äänestetään päätöslauselmaesityksestä tai luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi kokonaisuudessaan (lopullinen äänestys).

Parlamentti ei äänestä mietinnön perusteluista.

2.    Toisessa käsittelyssä sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)    jos ei ole tehty ehdotusta neuvoston yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi, yhteinen kanta katsotaan hyväksytyksi 72 artiklan mukaisesti;

b)    yhteisen kannan hylkäämistä koskevasta ehdotuksesta äänestetään ennen mahdollisia tarkistuksia (katso 65 artiklan 1 kohta);

c)    jos yhteiseen kantaan on esitetty useita tarkistuksia, niistä äänestetään 161 artiklan mukaisessa järjestyksessä;

d)    jos parlamentti on äänestänyt yhteisen kannan tarkistamisesta, voidaan ehdotuksesta kokonaisuudessaan äänestää ainoastaan 65 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.    Edellä 69 artiklassa määrättyä menettelyä sovelletaan kolmanteen käsittelyyn.

4.    Äänestettäessä lainsäädäntöteksteistä sekä päätöslauselmaesityksistä, jotka eivät liity lainsäädäntöön, keskeiset osat käsitellään ennen johdanto-osan viitteitä ja kappaleita. Tarkistukset raukeavat, jos ne ovat ristiriidassa aiemman äänestyksen tuloksen kanssa.

5.    Äänestyksen yhteydessä saa puheenvuoron käyttää ainoastaan esittelijä tuodakseen julki valiokuntansa kannan äänestettäviin tarkistuksiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö