Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

VI ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS IR BALSAVIMAS

158 straipsnis : Balsavimo procedūra

1.    Balsuojant dėl pranešimų taikoma ši procedūra:

a)    pirmiausia balsuojama dėl galimų teksto, su kuriuo yra susijęs atsakingo komiteto pranešimas, pakeitimų;

b)    po to balsuojama dėl viso – pakeisto ar ne – teksto;

c)    vėliau balsuojama dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos ar teisėkūros rezoliucijos projekto pakeitimų;

d)    galiausiai balsuojama dėl viso pasiūlymo dėl rezoliucijos ar viso teisėkūros rezoliucijos projekto (galutinis balsavimas).

Parlamentas nebalsuoja dėl pranešimo aiškinamosios dalies.

2.    Antrojo svarstymo metu taikoma ši procedūra:

a)    jei nepateikiamas pasiūlymas atmesti ar pakeisti Tarybos bendrąją poziciją, laikoma, kad ji yra priimta, vadovaujantis 72 straipsniu;

b)    dėl pasiūlymo atmesti bendrąją poziciją balsuojama prieš balsuojant dėl pakeitimų (žr. 65 straipsnio 1 dalį);

c)    jei bendrajai pozicijai buvo pateikti keli pakeitimai, dėl jų balsuojama 161 straipsnyje nurodyta tvarka;

d)    kai Parlamente prasideda balsavimas, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti bendrąją poziciją, papildomai balsuoti dėl viso teksto galima tik vadovaujantis 65 straipsnio 2 dalimi.

3.    Trečiajam svarstymui taikoma 69 straipsnyje numatyta procedūra.

4.    Kai vyksta balsavimas dėl teisės aktų tekstų ir dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, nesusijusių su teisėkūra, visų pirma, balsuojama dėl teksto dėstomosios dalies, po to, dėl nurodomosios ir konstatuojamosios teksto dalių. Pakeitimai, prieštaraujantys ankstesniam balsavimui, atkrenta.

5.    Balsavimo metu kalbėti gali tik pranešėjas, trumpai pristatydamas savo komiteto poziciją dėl balsavimui pateiktų pakeitimų.

Teisinė informacija - Privatumo politika