Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2009
PDF 1310k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL VI  : SESIUNI
CAPITOLUL 5  : CVORUM ŞI VOT

Articolul 158  : Procedura de vot

(1)    Pentru votarea rapoartelor, Parlamentul aplică procedura următoare:

(a)    se votează mai întâi eventualele amendamente la textul la care se referă raportul comisiei competente;

(b)    ulterior, se votează textul în ansamblu, eventual modificat;

(c)    ulterior, se votează amendamentele la propunerea de rezoluţie sau la proiectul de rezoluţie legislativă;

(d)    în final, se votează propunerea de rezoluţie sau proiectul de rezoluţie legislativă în ansamblul lor (vot final).

Parlamentul nu votează expunerea de motive conţinută în raport.

(2)    Procedura care se aplică în a doua lectură este următoarea:

(a)    în absenţa unei propuneri de respingere sau de modificare a poziţiei comune a Consiliului, aceasta se consideră adoptată în conformitate cu articolul 72;

(b)    o propunere de respingere a poziţiei comune se supune la vot înainte de orice amendament [articolul 65 alineatul (1)];

(c)    în cazul în care au fost depuse mai multe amendamente la poziţia comună, acestea se supun la vot în ordinea indicată la articolul 161;

(d)    în cazul în care Parlamentul a supus la vot modificarea poziţiei comune, un vot suplimentar privind textul în ansamblu poate avea loc numai în conformitate cu articolul 65 alineatul (2).

(3)    Procedura enunţată la articolul 69 se aplică în a treia lectură.

(4)    În momentul supunerii la vot a textelor legislative şi a propunerilor de rezoluţie fără caracter legislativ, într-o primă etapă se supune la vot partea dispozitivă, apoi, în etapa următoare, referirile şi considerentele. Amendamentele aflate în contradicţie cu un vot anterior devin caduce.

(5)    În momentul votului mai sunt autorizate doar scurte intervenţii ale raportorului pentru a expune poziţia comisiei pe care o reprezintă cu privire la amendamentele supuse la vot.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate