Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
PDF 1225k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

VI ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS IR BALSAVIMAS

159 straipsnis : Balsų pasiskirstymas po lygiai

1.    158 straipsnio 1 dalies b ar d punktuose numatyto balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai, visas tekstas grąžinamas komitetui. Ši procedūra taikoma ir 3 bei 7 straipsniuose numatytų balsavimų metu ir 186 bei 198 straipsniuose numatytų galutinių balsavimų metu, pastaraisiais atvejais klausimus perduodant svarstyti Pirmininkų sueigai.

2.    Jei, balsuojant dėl visos darbotvarkės (140 straipsnis), dėl viso posėdžio protokolo (179 straipsnis) ar dėl teksto, kuris pateikiamas balsavimui dalimis pagal 163 straipsnį, balsai pasiskirsto po lygiai, tekstas, dėl kurio balsuojama, laikomas priimtu.

3.    Visais kitais atvejais, balsams pasiskirsčius po lygiai, nepažeidžiant straipsnių, kuriuose reikalaujama kvalifikuotos daugumos, tekstas ar pasiūlymas, dėl kurių balsuojama, laikomi atmestais.

Teisinė informacija - Privatumo politika