Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - juli 2009
PDF 1175k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL VI  : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5  : QUORUM EN STEMMINGEN

Artikel 159  : Staking van stemmen

1.    Ingeval de stemmen staken bij een stemming overeenkomstig artikel 158, lid 1, onder b) of d) wordt de tekst in zijn geheel terugverwezen naar de commissie. Dit geldt ook voor stemmingen overeenkomstig de artikelen 3 en 7 en bij eindstemmingen overeenkomstig de artikelen 186 en 198, met dien verstande dat voor wat betreft de laatste twee artikelen de Conferentie van voorzitters terugverwijst.

2.    Ingeval de stemmen staken bij stemming over de agenda in haar geheel (artikel 140) of de notulen in hun geheel (artikel 179), of over een tekst die in onderdelen in stemming is gebracht overeenkomstig artikel 163, wordt de tekst geacht te zijn aangenomen.

3.    In alle andere gevallen van staking van stemmen, onverminderd de artikelen die een gekwalificeerde meerderheid vereisen, wordt de in stemming gebrachte tekst of het in stemming gebrachte voorstel geacht te zijn verworpen.

Juridische mededeling - Privacybeleid