Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2009
PDF 1310k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL VI  : SESIUNI
CAPITOLUL 5  : CVORUM ŞI VOT

Articolul 159  : Egalitatea de voturi

(1)    În cazul egalităţii de voturi într-o votare desfăşurată în conformitate cu articolul 158 alineatul (1) litera (b) sau litera (d), textul în ansamblu este retrimis comisiei. Această procedură se aplică, de asemenea, în cazul votărilor desfăşurate în conformitate cu articolele 3 şi 7 şi al voturilor finale desfăşurate în conformitate cu articolele 186 şi 198, iar pentru aceste ultime două articole textul se retrimite Conferinţei preşedinţilor.

(2)    În caz de egalitate de voturi într-o votare privind ordinea de zi în ansamblu (articolul 140), procesul-verbal în ansamblu (articolul 179) sau un text supus votului pe părţi în conformitate cu articolul 163, textul supus la vot se consideră adoptat.

(3)    În toate celelalte cazuri de egalitate de voturi, fără a aduce atingere articolelor care impun majoritatea calificată, textul sau propunerea care se supun la vot se consideră respinse.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate