Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - juli 2009
PDF 1175k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL VI  : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5  : QUORUM EN STEMMINGEN

Artikel 160  : Uitgangspunten bij de stemming

1.    Uitgangspunt bij de stemming over verslagen is een aanbeveling van de ten principale bevoegde commissie. De commissie kan haar voorzitter en rapporteur met deze taak belasten.

2.    De commissie kan aanbevelen alle of meerdere amendementen en bloc in stemming te brengen, deze aan te nemen of te verwerpen of deze vervallen te verklaren.

Zij kan ook compromisamendementen voorstellen.

3.    Wanneer de commissie een stemming en bloc aanbeveelt, worden de desbetreffende amendementen eerst en bloc in stemming gebracht.

4.    Wanneer een compromisamendement wordt voorgesteld, wordt dat bij voorrang in stemming gebracht.

5.    Over een amendement waarvoor om hoofdelijke stemming is verzocht, wordt apart gestemd.

6.    Stemming in onderdelen is niet mogelijk bij een stemming en bloc of bij een stemming over een compromisamendement.

Juridische mededeling - Privacybeleid