Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Is-seba' leġislatura - Lulju 2009
PDF 1338k
In-naħa ta' fuq tal-paġnaKONTENUT
 INDIĊI
 NOTA LILL-QARREJ

KONTENUT
TitoliIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
AnnessiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

TITOLU I: MEMBRI, KORPI TAL-PARLAMENT U GRUPPI POLITIĊI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmiss
KAPITOLU 1: MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Artikolu 1 : 
Il-Parlament Ewropew

Artikolu 2 : 
Mandat indipendenti

Artikolu 3 : 
Verifika ta' kredenzjali

Artikolu 4 : 
Tul tal-mandat tal-Membri

Artikolu 5 : 
Privileġġi u immunitajiet

Artikolu 6 : 
Tneħħija ta' l-immunità

Artikolu 7 : 
Proċeduri dwar l-immunità

Artikolu 8 : 
Implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-Membri

Artikolu 9 : 
Interessi finanzjarji tal-Membri, standards ta' mġiba u aċċess għall-Parlament

Artikolu 10 : 
Investigazzjonijiet interni mmexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

Artikolu 11 : 
Osservaturi
KAPITOLU 2: UFFIĊJALI TAL-PARLAMENT

Artikolu 12 : 
President proviżorju

Artikolu 13 : 
Nominazzjonijiet u dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 14 : 
Elezzjoni ta' President - indirizz tal-ftuħ

Artikolu 15 : 
Elezzjoni ta' Viċi Presidenti

Artikolu 16 : 
Elezzjoni ta' Kwesturi

Artikolu 17 : 
Tul tal-Kariga ta' Uffiċjali

Artikolu 18 : 
Postijiet vakanti

Artikolu 19 : 
Tmiem ta' kariga qabel iż-żmien
KAPITOLU 3: KORPI U DMIRIJIET

Artikolu 20 : 
Dmirijiet tal-President

Artikolu 21 : 
Dmirijiet tal-Viċi Presidenti

Artikolu 22 : 
Kompożizzjoni tal-Bureau

Artikolu 23 : 
Dmirijiet tal-Bureau

Artikolu 24 : 
Kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti

Artikolu 25 : 
Dmirijiet tal-Konferenza tal-Presidenti

Artikolu 26 : 
Dmirijiet tal-Kwesturi

Artikolu 27 : 
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Artikolu 28 : 
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet

Artikolu 29 : 
Responsabbiltà tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti
KAPITOLU 4: GRUPPI POLITIĊI

Artikolu 30 : 
Tiswir ta' gruppi politiċi

Artikolu 31 : 
Attivitajiet u sitwazzjoni legali tal-gruppi politiċi

Artikolu 32 : 
Intergruppi

Artikolu 33 : 
Membri mhux affiljati

Artikolu 34 : 
Allokazzjoni ta' siġġijiet fil-Kamra

TITOLU II: PROĊEDURI LEĠISLATTIVI, TAL-BAĠIT U OĦRAJN
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI - DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 35 : 
Il-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni

Artikolu 36 : 
Eżami tar-rispett tad-drittijiet fundamentali, tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, ta' l-istat tad-dritt u ta' implikazzjonijiet finanzjarji

Artikolu 37 : 
Verifika tal-bażi legali

Artikolu 38 : 
Verifika ta' kompatibilità finanzjarja

Artikolu 39 : 
Aċċess għal dokumenti u l-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament

Artikolu 40 : 
Rappreżentanza tal-Parlament fil-laqgħat tal-Kunsill

Artikolu 41 : 
Id-drittijiet ta' inizjattiva mogħtija lill-Parlament mit-Trattati

Artikolu 42 : 
Inizjattiva skond l-Artikolu 192 tat-Trattat KE

Artikolu 43 : 
Eżami ta' dokumenti leġiżlattivi

Artikolu 44 : 
Konsultazzjoni dwar inizjattivi preżentati minn Stat Membru
KAPITOLU 2: PROĊEDURI FIL-KUMITAT

Artikolu 45 : 
Rapporti leġiżlattivi

Artikolu 46 : 
Proċedura simplifikata

Artikolu 47 : 
Rapporti mhux leġiżlattivi

Artikolu 48 : 
Rapporti fuq inizjattiva proprja

Artikolu 49 : 
Opinjonijiet ta' kumitati

Artikolu 50 : 
Proċedura b'kumitati assoċjati

Artikolu 51 : 
Proċedura b'laqgħat ta' kumitati konġunti

Artikolu 52 : 
Abbozz tar-rapporti
KAPITOLU 3: L-EWWEL QARI
Stadju tal-Kumitat

Artikolu 53 : 
Modifika ta' proposta tal-Kummissjoni

Artikolu 54 : 
Pożizzjoni tal-Kummissjoni u l-Kunsill dwar emendi
Stadju tas-Seduta Plenarja

Artikolu 55 : 
Konklużjoni ta' l-ewwel qari

Artikolu 56 : 
Ċaħda ta' proposta tal-Kummissjoni

Artikolu 57 : 
Addozzjoni ta' emendi għal proposta tal-Kummissjoni
Proċedura ta' segwitu

Artikolu 58 : 
Segwitu għall-pożizzjoni tal-Parlament

Artikolu 59 : 
Referenza mill-ġdid lill-Parlament

Artikolu 60 : 
Proċedura ta' konċiljazzjoni kif provdut fid-dikjarazzjoni konġunta ta' l-1975
KAPITOLU 4: IT-TIENI QARI
Stadju tal-Kumitat

Artikolu 61 : 
Komunikazzjoni tal-posizzjoni komuni tal-Kunsill

Artikolu 62 : 
Estensjoni tal-limiti taż-żmien

Artikolu 63 : 
Referenza lill-kumitat responsabbli u proċedura fl-istess kumitat
Stadju tas-Seduta Plenarja

Artikolu 64 : 
Tmiem tat-tieni qari

Artikolu 65 : 
Ċaħda tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill

Artikolu 66 : 
Emendi għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill
KAPITOLU 5: IT-TIELET QARI
Konċiljazzjoni

Artikolu 67 : 
Tlaqqigħ tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

Artikolu 68 : 
Delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
Stadju tas-seduta plenarja

Artikolu 69 : 
Test konġunt

Artikolu 70 : 
Negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġiżlattivi
KAPITOLU 6: GĦELUQ TAL-PROĊEDURA LEĠIŻLATTIVA

Artikolu 70 : 
Negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġiżlattivi

Artikolu 71 : 
Ftehim fl-ewwel qari

Artikolu 72 : 
Ftehim fit-tieni qari

Artikolu 73 : 
Rekwiżiti għat-tfassil ta' atti leġiżlattivi

Artikolu 74 : 
Iffirmar ta' atti adottati
KAPITOLU 7: PROĊEDURI TAL-BAĠIT

Artikolu 75 : 
Baġit Ġenerali

Artikolu 76 : 
Kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni tal-baġits

Artikolu 77 : 
Proċeduri oħra ta' kwittanza

Artikolu 78 : 
Kontroll tal-Parlament fuq l-implimentazzjoni tal-baġit
KAPITOLU 8: PROĊEDURI INTERNI TAL-BAĠIT

Artikolu 79 : 
Estimi tal-Parlament

Artikolu 80 : 
Setgħa biex jagħmel u jħallas spejjeż
KAPITOLU 9: PROĊEDURA TA' KUNSENS

Artikolu 81 : 
Proċedura ta' kunsens
KAPITOLU 10: KOPERAZZJONI MSAĦĦA

Artikolu 82 : 
Proċeduri fil-Parlament
KAPITOLU 11: PROĊEDURI OĦRA

Artikolu 83 : 
Proċedura għall-għoti ta' opinjonijiet skond l-Artikolu 122 tat-Trattat KE

Artikolu 84 : 
Proċeduri dwar id-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema

Artikolu 85 : 
Proċeduri dwar l-iskrutinju ta' ftehim volontarju

Artikolu 86 : 
Kodifikazzjoni

Artikolu 87 : 
Tfassil mill-ġdid

Artikolu 88 : 
Miżuri ta' implimentazzjoni
KAPITOLU 12: TRATTATI U FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

Artikolu 89 : 
Trattati ta' adeżjoni

Artikolu 90 : 
Ftehimiet internazzjonali

Artikolu 91 : 
Proċeduri bbażati fuq l-Artikolu 300 tat-Trattat KE fil-każ ta' applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehimiet internazzjonali jew it-teħid ta' pożizzjoni Komunitarja f'korp imwaqqaf bi ftehima internazzjonali
KAPITOLU 13: RAPPREZENTANZA BARRANIJA TA' L-UNJONI U POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI

Artikolu 92 : 
Ħatra ta' Rappreżentant Għoli għall-politika estera u ta' sigurtà komuni.

Artikolu 93 : 
Ħatra ta' rappreżentanti speċjali għall-finijiet tal-politika estera u ta' sigurtà komuni

Artikolu 94 : 
Stqarrijiet mir-Rappreżentant Għoli għall-politika estera u ta' sigurtà komuni jew minn rappreżentanti speċjali oħra

Artikolu 95 : 
Rappreżentanza Internazzjonali

Artikolu 96 : 
Konsultazzjoni mal-Parlament u għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni

Artikolu 97 : 
Rakkomandazzjonijiet fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni

Artikolu 98 : 
Ksur tad-drittijiet tal-bniedem
KAPITOLU 14: PULIZIJA U KOPERAZZJONI ĠUDIZZJARJA F'AFFARIJIET KRIMINALI

Artikolu 99 : 
Għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fl-oqsma tal-pulizija u l-koperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali

Artikolu 100 : 
Konsultazzjoni tal-Parlament fl-oqsma tal-pulizija u l-koperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali

Artikolu 101 : 
Rakkomandazzjonijiet fl-oqsma tal-pulizija u l-koperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali
KAPITOLU 15: KSUR TA' PRINĊIPJI FUNDAMENTALI MINN XI STAT MEMBRU

Artikolu 102 : 
Deċiżjoni dwar ksur

TITOLU III: TRASPARENZA FIL-ĦIDMA
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 103 : 
Trasparenza fl-attivitajiet tal-Parlament

Artikolu 104 : 
Aċċess pubbliku għal dokumenti

TITOLU IV: RELAZZJONIJIET MA' KORPI OĦRA
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: ĦATRIET

Artikolu 105 : 
Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni

Artikolu 106 : 
Elezzjoni tal-Kummissjoni

Artikolu 107 : 
Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni

Artikolu 108 : 
Ħatra tal-Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri

Artikolu 109 : 
Ħatra tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
KAPITOLU 2: STQARRIJIET

Artikolu 110 : 
Stqarrijiet mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew

Artikolu 111 : 
Stqarrijiet li jispjegaw id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

Artikolu 112 : 
Stqarrijiet mill-Qorti ta' l-Awdituri

Artikolu 113 : 
Stqarrijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew

Artikolu 114 : 
Rakkomandazzjoni dwar il-linji gwida ġenerali tal-politika ekonomika.
KAPITOLU 3: MISTOQSIJIET LILL-KUNSILL, LILL-KUMMISSJONI U LILL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

Artikolu 115 : 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Artikolu 116 : 
Ħin għall-mistoqsijiet

Artikolu 117 : 
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-Kunsill u lill-Kummissjoni

Artikolu 118 : 
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-Bank Ċentrali Ewropew
KAPITOLU 4: RAPPORTI TA' ISTITUZZJONIJIET OĦRA

Artikolu 119 : 
Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet oħra.
KAPITOLU 5: RIŻOLUZZJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET

Artikolu 120 : 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

Artikolu 121 : 
Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill

Artikolu 122 : 
Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt

Artikolu 123 : 
Dikjarazzjonijiet bil-miktub

Artikolu 124 : 
Konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Artikolu 125 : 
Konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni

Artikolu 126 : 
Talbiet lill-Aġenziji Ewropej
KAPITOLU 6: FTEHIMIET INTERISTITUZZJONALI

Artikolu 127 : 
Ftehimiet interistituzzjonali
KAPITOLU 7: REFERENZI LILL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA

Artikolu 128 : 
Proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

Artikolu 129 : 
Konsegwenzi f'każ li l-Kunsill jonqos milli jaġixxi wara l-approvazzjoni tal-posizzjoni komuni tiegħu taħt il-proċedura ta' koperazzjoni

TITOLU V: RELAZZJONIJIET MA' PARLAMENTI NAZZJONALI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 130 : 
Skambju ta' informazzjoni, kuntatti u faċilitajiet reċiproċi

Artikolu 131 : 
Konferenza tal-Kumitati għall-Affarijiet Ewropej (COSAC)

Artikolu 132 : 
Konferenza tal-Parlamenti

TITOLU VI: SESSJONIJIET
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: SESSJONIJIET TAL-PARLAMENT

Artikolu 133 : 
Leġislatura, sessjonijiet, sessjonijiet parzjali, seduti

Artikolu 134 : 
Tlaqqigħ tal-Parlament

Artikolu 135 : 
Post fejn isiru s-seduti u l-laqgħat

Artikolu 136 : 
Attendenza tal-Membri għas-seduti
KAPITOLU 2: ORDNI TAL-ĦIDMA TAL-PARLAMENT

Artikolu 137 : 
Abbozz ta' l-aġenda

Artikolu 138 : 
Proċedura f'sessjoni plenarja mingħajr emendi u diskussjoni

Artikolu 139 : 
Preżentazzjoni qasira

Artikolu 140 : 
Adozzjoni ta' l-Aġenda u emendi għall-Aġenda

Artikolu 141 : 
Dibattitu straordinarju

Artikolu 142 : 
Proċedura urġenti

Artikolu 143 : 
Dibattitu konġunt

Artikolu 144 : 
Skadenzi
KAPITOLU 3: REGOLI ĠENERALI DWAR IT-TMEXXIJA TAS-SEDUTI

Artikolu 145 : 
Aċċess għall-Kamra

Artikolu 146 : 
Lingwi

Artikolu 147 : 
Arranġament tranżitorju

Artikolu 148 : 
Tqassim ta' dokumenti

Artikolu 149 : 
Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi u lista tal-kelliema

Artikolu 150 : 
Diskorsi ta' minuta

Artikolu 151 : 
Stqarrijiet personali
KAPITOLU 4: MIŻURI LI GĦANDHOM JITTIEĦDU F'KAŻ TA' NUQQAS TA' OSSERVANZA TA' L-ISTANDARDS TA' MĠIBA TAL-MEMBRI

Artikolu 152 : 
Miżuri immedjati

Artikolu 153 : 
Pieni

Artikolu 154 : 
Proċeduri interni ta' appell
KAPITOLU 5: KWORUM U VOTAZZJONI

Artikolu 155 : 
Kworum

Artikolu 156 : 
Tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda u t-tressieq tagħhom

Artikolu 157 : 
Ammissibilità ta' emendi

Artikolu 158 : 
Proċedura ta' votazzjoni

Artikolu 159 : 
Voti ndaqs

Artikolu 160 : 
Prinċipji li jirregolaw il-votazzjonijiet

Artikolu 161 : 
Ordni tal-votazzjoni dwar emendi

Artikolu 162 : 
Eżami f'kumitat ta' emendi tas-seduta plenarja

Artikolu 163 : 
Votazzjonijiet maqsuma

Artikolu 164 : 
Dritt għall-vot

Artikolu 165 : 
Votazzjonijiet

Artikolu 166 : 
Votazzjoni aħħarija

Artikolu 167 : 
Votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Artikolu 168 : 
Votazzjonijiet elettroniċi

Artikolu 169 : 
Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet

Artikolu 170 : 
Spjegazzjonijiet tal-vot

Artikolu 171 : 
Diżgwid dwar votazzjonijiet
KAPITOLU 6: MOZZJONIJIET TA' INTERRUZZJONI U TA' PROĊEDURA

Artikolu 172 : 
Mozzjonijiet ta' proċedura

Artikolu 173 : 
Punti ta' ordni

Artikolu 174 : 
Tressiq ta' l-inammissibilità ta' xi kwistjoni

Artikolu 175 : 
Referenza lura lill-Kumitat

Artikolu 176 : 
Għeluq ta' dibattitu

Artikolu 177 : 
Aġġornament ta' dibattitu u ta' votazzjoni

Artikolu 178 : 
Sospensjoni jew għeluq tas-seduta
KAPITOLU 7: REĠISTRI PUBBLIĊI TAL-PROĊEDURI

Artikolu 179 : 
Minuti

Artikolu 180 : 
Testi adottati

Artikolu 181 : 
Rapporti Verbatim

Artikolu 182 : 
Rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet

TITOLU VII: KUMITATI U DELEGAZZJONIJIET
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: KUMITATI - TWAQQIF U SETGĦAT

Artikolu 183 : 
Twaqqif ta' Kumitati Permanenti

Artikolu 184 : 
Twaqqif ta' Kumitati Speċjali

Artikolu 185 : 
Kumitati ta' inkjesta

Artikolu 186 : 
Kompożizzjoni tal-kumitati

Artikolu 187 : 
Sostituti

Artikolu 188 : 
Dmirijiet tal-kumitati

Artikolu 189 : 
Kumitat responsabbli mill-verifika ta' kredenzjali

Artikolu 190 : 
Sottokumitati

Artikolu 191 : 
Bureaux tal-kumitati

Artikolu 192 : 
Koordinaturi tal-kumitati u shadow rapporteurs
KAPITOLU 2: KUMITATI - FUNZJONIJIET

Artikolu 193 : 
Laqgħat tal-kumitati

Artikolu 194 : 
Minuti tal-laqgħat tal-kumitati

Artikolu 195 : 
Votazzjoni fil-Kumitat

Artikolu 196 : 
Dispożizzjonijiet dwar is-seduti plenarji li japplikaw fil-kumitat

Artikolu 197 : 
Ħin għall-Mistoqsijiet fil-kumitat
KAPITOLU 3: DELEGAZZJONIJIET INTERPARLAMENTARI

Artikolu 198 : 
Twaqqif u dmirijiet ta' delegazzjonijiet interparlamentari

Artikolu 199 : 
Koperazzjoni ma' l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' l-Ewropa

Artikolu 200 : 
Kumitati parlamentari konġunti

TITOLU VIII: PETIZZJONIJIET
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 201 : 
Dritt ta' Petizzjoni

Artikolu 202 : 
Eżami ta' Petizzjonijiet

Artikolu 203 : 
Notifika ta' petizzjonijiet

TITOLU IX: OMBUDSMAN
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 204 : 
Ħatra ta' l-Ombudsman

Artikolu 205 : 
Attivitajiet ta' l-Ombudsman

Artikolu 206 : 
Tneħħija ta' l-Ombudsman

TITOLU X: SEGRETARJAT TAL-PARLAMENT
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 207 : 
Segretarjat

TITOLU XI: SETGĦAT U RESPONSABILTAJIET LI JIKKONĊERNAW IL-PARTITI POLITIĊI FIL-LIVELL EWROPEW
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 208 : 
Setgħat u Responsabbiltajiet tal-President

Artikolu 209 : 
Setgħat u Responsabiltajiet tal-Bureau

Artikolu 210 : 
Setgħat u Responsabiltajiet tal-kumitat responsabbli u tal-Parlament f'seduta plenarja

TITOLU XII: APPLIKAZZJONI TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA U EMENDI GĦAR-REGOLI TA' PROĊEDURA
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 211 : 
Applikazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Artikolu 212 : 
Emendi għar-Regoli ta' Proċedura

TITOLU XIII: DIŻPOSIZZJONIJIET MIXXELLANJI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 213 : 
Is-simboli tal-Unjoni

Artikolu 214 : 
Ħidma mhux mitmuma

Artikolu 215 : 
Arranġament ta' l-annessi

Artikolu 216 : 
Corrigenda

ANNESS I
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Dispożizzjonijiet li jirregolaw l-appikazzjoni ta' l-Artikolu 9(1) - Trasparenza u interessi finanzjarji tal-Membri

ANNESS II
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Kif għandu jitmexxa l-Ħin għall-Mistoqsijiet skond l-Artikolu 116

ANNESS III
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Linji gwida għal mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub skond l-Artikoli 117 u 118

ANNESS IV
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Linji gwida u prinċipji ġenerali li għandhom jiġu segwiti fl-għażla tas-suġġetti li għandhom jiġu nklużi fl-aġenda għad-diskussjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt skond l-Artikolu 122

ANNESS V
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Proċeduri li għandhom jiġu implimentati fl-eżami tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea u tal-baġits supplimentari

ANNESS VI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Proċedura għall-eżami u l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-kwittanza

ANNESS VII
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti

ANNESS VIII
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Dokumenti u informazzjoni kunfidenzjali u sensittivi

ANNESS IX
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-eżerċitar tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew

ANNESS X
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Dispożizzjonijiet dwar l-applikazzjoni tar-Regola 9(4) - 'Lobbying' fil-Parlament

ANNESS XI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Qadi tad-dmirijiet ta' l-Ombudsman

ANNESS XII
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali li hi ta' ħsara għall-interessi tal-Kominitajiet

ANNESS XIII
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni, kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE

ANNESS XIV
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Abbozz għal Ftehim Qafas dwar relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni

ANNESS XV
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti

ANNESS XVI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Linji Gwidi għall-interpretazzjoni ta' l-istandards ta' mġiba tal-Membri

ANNESS XVII
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni

ANNESS XVIII
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja

ANNESS XIX
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija

ANNESS XX
In-naħa ta' fuq tal-paġnaPreċedenti
Kodiċi ta' mġiba għal negozjar fil-kuntest tal-proċeduri ta' kodeċiżjoni
Avviż legali - Politika tal-privatezza