Regulamin Parlamentu Europejskiego
Siódma kadencja Parlamentu - listopad 2010
PDF 1422k
SPIS TREŚCI
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA

UWAGA DLA CZYTELNIKA

Zgodnie z decyzją Parlamentu w sprawie stosowania w swoich dokumentach języka neutralnego płciowo, Regulamin został dostosowany w celu uwzględnienia wytycznych w tym przedmiocie zaakceptowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności w dniu 13 lutego 2008 r. i zatwierdzonych przez Prezydium w dniu 19 maja 2008 r.

Wykładnia Regulaminu (zgodnie z art. 211) pisana jest kursywą.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności