Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - listopad 2010
PDF 1251k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA I  : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2  : FUNKCE V PARLAMENTU

Článek 14  : Volba předsedy - úvodní projev

2.    Nejprve se volí předseda. Nominace se podávají před každou volbou poslanci ve funkci dočasného předsedy podle článku 12, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.

3.    Jakmile je předseda zvolen, uvolní poslanec ve funkci dočasného předsedy podle článku 12 předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.

Právní upozornění - Ochrana soukromí