Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - november 2010
PDF 1299k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA I  : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2  : FUNKCIONÁRI PARLAMENTU

Článok 14  : Voľba predsedu – otvárací prejav

1.    Predseda sa volí ako prvý. Návrhy kandidátov sa pred každým kolom hlasovania predkladajú poslancovi, ktorý dočasne predsedá podľa článku 12, ktorý ich predkladá Parlamentu. Ak ani po troch kolách hlasovania žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, obmedzí sa štvrté kolo na tých dvoch poslancov, ktorí získali najväčší počet hlasov v treťom kole. V prípade rovnosti hlasov je za zvoleného vyhlásený starší kandidát.

2.    Ihneď po zvolení predsedu uvoľní poslanec, ktorý dočasne predsedá podľa článku 12, predsednícke kreslo. Iba zvolený predseda môže predniesť otvárací prejav.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia