Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - Januar 2012
PDF 1538k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

OPLYSNING TIL LÆSEREN

I overensstemmelse med Parlamentets afgørelser om kønsneutral sprogbrug i Parlamentets dokumenter er forretningsordenen blevet tilpasset for at tage højde for de retningslinjer herfor, som blev godkendt af Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Diversitet den 13. februar 2008, og som Præsidiet tilsluttede sig den 19. maj 2008.

Fortolkninger til forretningsordenen (jf. artikel 211) er gengivet med kursiv.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik