Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - януари 2012
PDF 1722k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VI  : СЕСИИ
ГЛАВА 5  : КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 164  : Право на глас

Правото на глас е лично.

Членовете на ЕП гласуват индивидуално и лично.

Всяко нарушение на разпоредбите на този член се счита за сериозно нарушение на реда по смисъла на член 153, параграф 1 и води до правните последици, предвидени в посочения член.

Правна информация - Политика за поверителност