Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - Januar 2012
PDF 1538k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 164  : Stemmeret

Stemmeretten er personlig.

Medlemmerne stemmer enkeltvis og personligt.

Enhver overtrædelse af denne artikel anses for en grov forstyrrelse af mødet, jf. artikel 153, stk. 1, med de juridiske følger, som er omhandlet i nævnte artikel.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik