Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιανουάριος 2012
PDF 1837k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VI  : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  : ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 164  : Δικαίωμα ψήφου

Το δικαίωμα ψήφου είναι προσωπικό.

Οι βουλευτές ψηφίζουν ατομικώς και αυτοπροσώπως.

Οιαδήποτε παραβίαση του παρόντος άρθρου θεωρείται σοβαρή διατάραξη της συνεδρίασης υπό την έννοια του άρθρου 153, παράγραφος 1, και έχει τις έννομες συνέπειες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου