Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
7. parlamentārais sasaukums - 2012. gada janvāris
PDF 1522k
SATURA RĀDĪTĀJS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM

VI SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS UN BALSOŠANA

164. pants : Balsstiesības

Balsstiesības ir personiskas tiesības.

Deputāti balso individuāli un personiski.

Jebkuru šī panta noteikumu pārkāpumu uzskata par nopietnu sēdes darba traucējumu 153. panta 1. punkta nozīmē, un tam būs minētajā pantā noteiktās juridiskas sekas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika