Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - януари 2012
PDF 1722k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VI  : СЕСИИ
ГЛАВА 5  : КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 165  : Гласуване

1.    Обикновено в Парламента се гласува с вдигане на ръка.

2.    Ако председателят прецени, че резултатът буди съмнение, гласуването се извършва отново чрез електронната система за гласуване, а ако последната не работи, чрез сядане и изправяне.

3.    Резултатът от гласуването се регистрира.

Правна информация - Политика за поверителност