Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - leden 2012
PDF 1454k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA VI  : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5  : USNÁŠENÍSCHOPNOST A HLASOVÁNÍ

Článek 165  : Hlasování

1.    Zpravidla se v Parlamentu hlasuje zvednutím ruky.

2.    Jestliže předseda rozhodne, že výsledek není jednoznačný, hlasuje se znovu s použitím elektronického hlasovacího zařízení, a pokud toto zařízení nefunguje, hlasuje se tak, že poslanci povstanou nebo zůstanou sedět.

3.    Výsledek hlasování se zaznamená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí