Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - Januar 2012
PDF 1538k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 165  : Afstemning

1.    Parlamentet foretager normalt afstemning ved håndsoprækning.

2.    Erklærer formanden udfaldet af afstemningen for tvivlsomt, foretages elektronisk afstemning. Er det elektroniske afstemningsanlæg i uorden, foretages afstemning ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller bliver siddende.

3.    Resultatet af afstemningen registreres.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik