Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - jaanuar 2012
PDF 1464k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

VI OSA  : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK  : KVOORUM JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 165  : Hääletamine

1.    Üldjuhul hääletab parlament käe tõstmisega.

2.    Kui president otsustab, et tulemus on kaheldav, toimub uus hääletus elektroonilise hääletussüsteemi abil; kui elektrooniline hääletussüsteem ei tööta, hääletatakse istumajäämise ja püstitõusmise teel.

3.    Hääletustulemus registreeritakse.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika