Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - junij 2012
PDF 1346k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV VI  : ZASEDANJA
POGLAVJE 3  : SPLOŠNA PRAVILA O POTEKU SEJ

Člen 150  : Enominutni govori

Med prvo sejo vsakega delnega zasedanja predsednik za največ trideset minut da besedo poslancem, ki želijo Parlament opozoriti na zadevo političnega pomena. Vsak poslanec ima za govor največ minuto časa. Predsednik lahko dodatno odobri enako količino časa pozneje na istem delnem zasedanju.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov