Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2012
PDF 1761k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL IV  : RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
CAPITOLUL 5  : REZOLUŢII ŞI RECOMANDĂRI

Articolul 122  : Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept

(1)    La cererea prezentată în scris Preşedintelui de către o comisie, o delegaţie interparlamentară, un grup politic sau un număr de cel puţin 40 de deputaţi, se poate iniţia o dezbatere privind un caz urgent de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept [articolul 137 alineatul (3)].

(2)    Conferinţa preşedinţilor stabileşte, pe baza cererilor prevăzute la alineatul (1) şi în conformitate cu modalităţile prevăzute la anexa IV, o listă de subiecte care se înscriu în proiectul definitiv de ordine de zi pentru următoarea dezbatere privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept. Numărul total al subiectelor înscrise pe ordinea de zi nu poate fi mai mare de trei, inclusiv subpunctele.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 140, Parlamentul poate hotărî eliminarea unui subiect prevăzut pentru dezbatere şi înlocuirea lui cu un subiect care nu era prevăzut. Propunerile de rezoluţie privind subiectele alese se depun până în seara adoptării ordinii de zi, iar Preşedintele stabileşte termenul exact de depunere a propunerilor de rezoluţie în cauză.

(3)    În cadrul timpului global afectat dezbaterilor, adică cel mult 60 de minute în fiecare perioadă de sesiune, timpul global afectat luărilor de cuvânt ale grupurilor politice şi ale deputaţilor neafiliaţi se repartizează în conformitate cu articolul 149 alineatele (4) şi (5).

Timpul afectat luărilor de cuvânt care rămâne după ce se scade timpul afectat prezentării propunerilor de rezoluţie şi votului, precum şi timpul afectat eventualelor intervenţii ale Comisiei şi ale Consiliului, se împarte între grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi.

(4)    La încheierea dezbaterii, se procedează imediat la vot. Dispoziţiile articolului 170 nu se aplică.

Votările efectuate în aplicarea prezentului articol pot fi organizate în comun, în cadrul responsabilităţilor Preşedintelui şi Conferinţei preşedinţilor.

(5)    În cazul în care două sau mai multe propuneri de rezoluţie se depun pentru acelaşi subiect, se aplică procedura prevăzută la articolul 110 alineatul (4).

(6)    Preşedintele şi preşedinţii grupurilor politice pot hotărî supunerea la vot a unei propuneri fără dezbatere. Această hotărâre necesită acordul unanim al preşedinţilor tuturor grupurilor politice.

Dispoziţiile articolelor 174, 175 şi 177 nu se aplică propunerilor de rezoluţie înscrise pe ordinea de zi a unei dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept.

Propunerile de rezoluţie în vederea unei dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept se depun numai după adoptarea listei subiectelor. Propunerile de rezoluţie care nu pot fi discutate în intervalul de timp prevăzut pentru această dezbatere devin caduce. Acest lucru este valabil şi pentru propunerile de rezoluţie pentru care s-a constatat neîntrunirea cvorumului, ca urmare a unei cereri prezentate în conformitate cu articolul 155 alineatul (3). Deputaţii au dreptul să depună din nou aceste propuneri de rezoluţie în vederea retrimiterii spre examinare în comisie, în conformitate cu articolul 120, sau a înscrierii în dezbaterea privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept din perioada de sesiune următoare.

Un subiect nu se poate înscrie pe ordinea de zi în cadrul unei dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, dacă acesta figurează deja pe ordinea de zi a perioadei de sesiune.

Nicio dispoziţie a regulamentului nu autorizează dezbaterea în comun a unei propuneri de rezoluţie depuse în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf şi a unui raport întocmit de o comisie privind acelaşi subiect.

*
*        *

În cazul în care se solicită constatarea cvorumului, în conformitate cu articolul 155 alineatul (3), această solicitare este valabilă numai pentru propunerea de rezoluţie care trebuie supusă la vot, nu şi pentru următoarele.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate