Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2012 m. liepos mėn.
PDF 1631k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

IV ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
5 SKYRIUS : REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

123 straipsnis : Rašytiniai pareiškimai

1.    Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais, kuriame neaptariami tie klausimai, kurie nagrinėjami šiuo metu vykstančiame teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia atskirai. Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir platinami oficialiosiomis kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę per Parlamento mėnesines sesijas arba atitinkamoje kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.

Rašytinio pareiškimo turinys turi atitikti pareiškimui nustatytus reikalavimus ir jame jokiu būdu negali būti sprendimų tokiais klausimais, kuriems spręsti Darbo tvarkos taisyklėse nustatytos konkrečios procedūros ir įgaliojimai.

2.    Bet kuris Parlamento narys gali pasirašyti po pareiškimu, įrašytu į registrą.

3.    Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų Parlamento narių, Parlamento pirmininkas apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad pareiškimo tekstas priimtas.

4.    Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje procedūra baigiama perduodant pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis adresatams.

5.    Rašytinis pareiškimas, kuris registre yra ilgiau kaip tris mėnesius ir po kuriuo nepasirašo ne mažiau kaip pusė visų Parlamento narių, anuliuojamas.

Teisinė informacija - Privatumo politika