Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Is-seba' leġislatura - Frar 2013
PDF 1796k
KONTENUT
INDIĊI
NOTA LILL-QARREJ

INDIĊI
ABCĊDEFĠGĦIKLMNOPQRSTUV
Numri bil-kitba Għarbija jirreferu għar-Regoli. L-Annessi huma miktuba bil-kitba Rumana u n-numri jew l-ittri bil-kitba Għarbija jew Rumana li hemm wara jirreferu għat-Taqsimiet, l-Artikoli jew il-Paragrafi ta' dawn l-Annessi.
A
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmiss
ACP VII.II
Aċċess
għal dokumenti 103 - 104, 148, VIII.E, XV
għal gallarija 145
għall-kamra 145
għall-Parlament 9, XVI
Aċċessibiltà u trasparenza 29, 103 - 104
Aċċess pubbliku għal dokumenti 29, 103 - 104, XV
Aġenda
abbozz 25, 70 (a), 137 - 138
adozzjoni 140 - 141
emenda 140, 175, 177
l-aħħar abbozz 122, 138, 140
punti mqiegħda fil- 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, VI.4
tal-kumitat 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
Aġenziji
konsultazzjoni 126
Aġġornament ta' dibattitu u votazzjoni 172, 177
Allokazzjoni
ħin għad-diskors 122, 149
siġġijiet fil-kamra 34
Allowances 153
Ammissibilità
emendi 19 - 20, 66, 157, 161
mistoqsijiet 116
mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub 117
Annessi 212, 215
Arkivji 179, 203
Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' l-Ewropa 199
Assistenti 9, 193
Atti adottati 73
Atti delegati 87 (a), 88 (a)
Atti ta' implimentazzjoni 88 - 88 (a)
B
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Baġit
eżami fil-Parlament 75 - 75 (f)
kontroll fuq l-implimentazzjoni 78, 112
kwittanza 76 - 77, 112, VI, VII.V
Bandiera 213
Bank Ċentrali Ewropew
mistoqsijiet li jeħtieġu tweġiba bil-miktub 118
nominazzjonijiet 109
stqarrijiet 113
Bażi Legali
ftehimiet internazzjonali 90
inizjattiva leġislattiva taħt l-Artikolu 192KE 42
kumitat responsabbli 42, VII.XVI
l-ewwel qari 37
proposti tal-Kummissjoni (bidliet) 59
Bullettin 29
Bureau
abbozz preliminari
accountability 29
dmirijiet 9, 23, 75 (a) - 75 (f), 146 - 147, 154, 197 (a), 209
komposizzjoni 17 - 18, 22
kumitati 185, 191, I, VIII.A
mistoqsijiet 29
C
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Corrigenda 180, 216
COSAC 131
Ċ
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Ċaħda
pożizzjoni tal-Kunsill 65, 158, 179
proposta tal-Kummissjoni 56, 87, 179
Ċensura 107
D
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Delegazzjonijiet 23, 146
ad hoc 25
għall-kumitati parlamentari konġunti 200
interparlamentari 198, VII.II
permanenti 25, 198
president
Delegazzjonijiet interparlamentari 198
Demokrazija 36, 75 (e), 81, 122, 209 - 210, IV
Dibattitu
aġġornament 172, 177
egħluq ta' stqarrija 110
għeluq 172, 176
konġunt 143
ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt 122, 137, IV
kummissarji nominati 106, XVII
proċedura mingħajr 46, 138
straordinarju 141
Dibattitu konġunt 143
Dibattitu straordinarju 141
Dikjarazzjonijiet
Interessi finanzjarji 19, 32, I
Dikjarazzjonijiet bil-miktub
anness mar-Rapport Verbatim 149
inkluż fir-reġistru 123
mill-Membri 123
skaduti 123
Diskorsi ta' minuta 150, 179
Dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni 88 - 88 (a), 128
Diżordni barra mill-kamra XVI
Djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema 84
Djalogu mal-Kunsill 58, 63
Dokumenti
aċċess għal 103 - 104, 148, XV
kunfidenzjali VIII
leġislattivi 43
skaduti 214
tqassim 144 - 148
Dokumenti leġislattivi 43
Drittijiet fundamentali 36, 81, VII.XVII
Drittijiet tal-bniedem 75 (e), 81, 98, 122, 209 - 210, IV
E
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Elezzjoni
Kummissjoni 106, XVII
Kwesturi 13, 16 - 18
Parlament 1, 214
President 13 - 14, 17 - 18
President tal-Kummissjoni 105
Viċi President 13, 15, 18
Elezzjoni ta' Uffiċjali
Kwesturi 16
President 14
Viċi-President 15
Emendi 156
adozzjoni 57
ammissibilità 20, 87, 157
eżami f'kumitat ta' emendi tas-seduta plenarja 162
identifikazzjoni f'test konsolidat 70, 180
kompromess 57, 63, 66, 70, 160 - 161
kumitat 162, 195
lingwi 146 - 147, 156
orali 97, 156, 195
ordni tal-votazzjoni 161
posizzjoni tal-Kummissjoni 54, 57 - 58, 61, 66
preżentazzjoni 156
proċedura mingħajr 46, 138
rtirar 156
skadenzi 70 (a), 156
skaduti 156 - 157
stampar 156
tittieħed 156
tqassim 156
tressiq 70 (a), 156, 195
Emendi ta' kompromess 57, 63, 66, 160 - 161
Ex-membri 9
F
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Finalizzazzjoni legali u lingwistika 71, 74, 180, XX
Finanzi 80
Frodi 10, XII
Ftehim fit-tieni qari 70, XXI
Ftehim fl-ewwel qari 70, 71, XXI
Ftehimiet interistituzzjonali 127, 215, IV
Ftehimiet internazzjonali 90 - 91, XIV.4
Ftehimiet volontarji 85
Ġ
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Ġurnal Uffiċjali 23, 30, 72, 74, 75 (e), 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VII.VI, VII.VIII, VII.IX, VII.XI, VII.XV, VII.XVIII, VII.XX
Ġustifikazzjonijiet 41, 45, 47, 49, 156, 212
G
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Gruppi 30 - 31, 33 - 34
attivitajiet 31
bidla ta' Membru 186 - 187
formazzjoni 30
sitwazzjoni legali 31
Gruppi mhux uffiċjali ta' Membri 32, I
Gruppi politiċi-ara Gruppi
Gruppi ta' interess 9, X
Ħ
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Ħatriet
Bank Ċentrali Ewropew 109
Kapijiet ta' delegazzjonijiet barranin 95
Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri 108
Ombudsman 204
Proċedura ta' votazzjoni 109
Rappreżentant lokali għas-CFSP
Rappreżentant speċjali 93
Ħidma mhux mitmuma 214
Ħin għad-diskorsi 115, 122, 140 - 142, 149, 151, 172 - 173, IV, XVII
Ħin għall-mistoqsijiet
fil-kumitat 197
fis-seduta plenarja 116, II
I
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Iffirmar ta' atti adottati 73
Il-President tal-Kummissjoni (elezzjoni) 105
Il-President tal-Parlament
dmirijiet 20, 23, 73, 111, 116, 122, 126, 128, 149 - 150, 156 - 157, 171, 173, 208, 210, II
elezzjoni 13 - 14, 17 - 18
Imġiba
kodiċi ta' mġiba XVI
standards ta' mġiba 9, 152, XVI
Immunità 5 - 7, VII.XVI
Implikazzjonijiet finanzjarji 36, 38, 96
Inammissibilità (Preżentazzjoni) 172, 174
Informazzjoni klassifikata 5, VIII.B, VIII.E, XV
Informazzjoni sigura VIII.E
Inizjattiva
Ċittadin 197 (a), 203 (a), XIV
Leġislattiva 35 - 36, 41 - 42
preżentata minn Stat Membru 44
rapport fuq inizjattiva proprja 41, 48, 50
skond l-artikolu 225 TFUE 42
Inizjattiva Ewropea taċ-ċittadini 197 (a), 203 (a), XIV
Inizjattiva leġislattiva 35, 41 - 42
Inizjattiva taċ-ċittadini 197 (a), 203 (a)
Inkjesta 185, IV
Innu 213
Interessi finanzjarji
tal-Membri 9, I
tal-Unjoni 10, XII
Intergruppi 32, I
Interpretazzjoni 146, 182
Irtirar mill-Unjoni 74 (d)
It-tielet qari
estensjoni ta' l-iskadenzi 62
konċiljazzjoni 67 - 68, XX
laqgħat konġunti ta' kumitati 51
stadju tas-seduta plenarja 69
test konġunt 69
It-tieni qari
baġit 75 (a) - 75 (f)
estensjoni ta' l-iskadenza 62
eżami fil-Kummissjoni 51, 61 - 63
ftehimiet 70, XX
laqgħat konġunti ta' kumitati 51
rakkomandazzjoni għal 63 - 64
stadju tal-kumitat 61 - 63
stadju tas-seduta plenarja 64 - 66, 72
tmiem 64
votazzjoni 64 - 66, 72, 158, XXI
It-tieni rapport 56 - 57, 175
K
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Kamra (aċċess għall-) 145
Kard ta' aċċess 9, X
Karta kaħla 149
Karta tad-Drittijiet Fundamentali 36, 103
Kelliema
allokazzjoni ta' ħin għad-diskors 122, 149, IV
diskorsi
ħin għall-interventi 110, 115, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173, 179
lista ta' kelliema 176
sejħa
Kodiċi ta' mġiba 9, 19, I, X, XIV, XXI
Kodifikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni 86
Komitoloġija XIII
Kompatibilità finanzjarja 38, 45, 47
Kompetenzi tal-kumitati 25, 50 - 51, 188, 200, 210, VII
kumitati assoċjati 50, 88 (a)
kunflitt ta' kompetenzi 188
laqgħat konġunti tal-kumitati 51, 88 (a)
Kompożizzjoni tal-Parlament 74 (f)
Konċessjonijiet 8
Konċiljazzjoni
it-tielet qari 67 - 69
komposizzjoni u proċedura fil-kumitat 68
skond id-dikjarazzjoni konġunta ta' l-1975
Konferenza tal-Parlamenti 132
Konferenza tal-Presidenti
accountability 29
dmirijiet 19, 25, 42, 70 - 70 (a), 153, 210
komposizzjoni 24
mistoqsijiet 29
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 70, 197 (a)
Konsultazzjoni 43 - 44
Artikolu 140 TFUE 83
CFSP 96
Korpi ta' l-UE (jew Ewropej) 126
Kumitat Ekonomiku u Soċjali 124
Kumitat tar-Reġjuni 125
mġedded 59
proposti ppreżentati minn Stat Membru 44
Pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali
rapport 45
Kontabilità 79, 80, VII.IV, VII.V
Kooperazzjoni
f'affarijiet kriminali
kooperazzjoni msaħħa 74 (ġ), 81
Kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-istati Membri - ara Kooperazzjoni msaħħa
Kooperazzjoni ġudizzjarja
Kooperazzjoni mill-puluzija
Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri 74 (ġ), 81
koordinaturi tal-kumitati 70, 192, I, XVII
Korpi governattivi 22 - 29
Korruzzjoni 10, XII
Kredenzjali (verifikar) 3, 12, 189
Ksur
tad-drittijiet tal-bniedem tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt 122, 137, IV
tal-prinċipji fundamentali 75 (e)
Kumitat Ekonomiku u Soċjali 9, 124
Kumitati 45 - 50, 52, 183 - 191, 193 - 197, VII
assoċjati 50, 56, 70, 88, XVII, XVIII
bureau 52, 191
corrigenda 216
djalogu mal-Kunsill 63
dmirijiet 25, 188, VII
drittijiet 186 - 187
emendi tas-seduta plenarja 162
Ħin għall-mistoqsijiet 197
it-tielet qari 67 - 68, XX
it-tieni qari 61 - 63
komposizzjoni 25, 186 - 187
konċiljazzjoni (Artikolu 294 TFUE) 67 - 69, XX
konċiljazzjoni (ftehim ta' l-1975)
konġunti XVII
kunflitt dwar kompetenzi 188
laqgħat 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 123, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
laqgħa ta' emerġenza 97
laqgħat konġunti 51, 88 (a), 188
l-ewwel qari 37, 38, 39, 53 - 54
membri 186 - 187, 191
minuti 103, 194
opinjonijiet 49 - 50
parlamentari konġunti 200
permanenti 183
post għas-seduti 135
president 27, 52, 70, 88, 185, 191
proċedura 63, 193 - 197
rapport 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
referenza lura 175
responsabbli 42 - 43, 63, 70, 123
setgħat 183 - 184, 188, VII
sostituti 187
sotto-kumitati 188, 190
ta' inkjesta 25, 185 - 186, 188, IX
talba għal opinjoni 49, 188, 195
temporanju (ara kumitati specjali) 184, 188, 190
twaqqif 183 - 185, IX
verifika ta' kredenzjali 3, 189, VII.XVI
votazzjoni 195 - 196
Kumitati Assoċjati 50, 56, 70, 88 - 88 (a), 197 (a)
Kumitati parlamentari konġunti 200
Kumitati speċjali 184, 188, 190
Kumitati ta' inkjesta 25, 185 - 186, 188, IX
Kumitat konsultattiv dwar l-imġiba tal-Membri Parlamentari I
Kumitat tar-Reġjuni 9, 125
Kummissjoni
addozzjoni ta' emendi għal proposta 57
ċaħda ta' proposta 56, 87, 179
elezzjoni 106
Ftehim Qafas VIII.E, XIV
ħin għad-diskors 149
kwittanza 76
mandat ta' negozjar 90
membri 106, XIV
mistoqsijiet 115 - 117, II
modifika ta' proposta 53, 59
mozzjoni ta' ċensura 107
posizzjoni dwar emendi 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
president 105
programm leġislattiv u ta' ħidma (ara l-programm ta' ħidma)
programm ta' ħidma
programm tal-Kummissjoni nominat 105
rapport annwali dwar il-liġi tal-Unjoni 119
rapport ġenerali annwali 119
riżenja ta' membru XIV
rtirar ta' proposta 39, 56, 58, 65
segwitu 58 - 59
setgħat ta' implimentazzjoni 88, XIII, XIV.2
stqarrijiet 110 - 111
tagħrif lill-Parlament VIII.E, XIV
talba għal opinjonijiet 43
Kunfidenzjalità 5, 9, 23, 29, 103, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.E, IX, XV
Kunflitt ta' Interess I
Kunsill
djalogu mal-kumitat responsabbli tal- 58, 63
ħin għad-diskors 149
konsultazzjoni 43, 45
laqgħat ta' 40
mistoqsijiet 115 - 117, II
nuqqas ta' azzjoni
posizzjoni 61
rakkomandazzjonijiet lil 97, 121
stqarrijiet 110
Kunsill Ewropew 110
Kunsill ta' l-Ewropa 199
Kwesturi
accountability 29
dmirijiet 9, 22 - 23, 26, X
elezzjoni u mandat 13, 16 - 19
interessi finanzjarji
Kard ta' aċċess 9
mistoqsijiet lill- 29
Reġistru ta' appoġġ lill-intergruppi 32
Kwittanza
deċiżjonijiet VI
korpi oħrajn 77
Kummissjoni 76
Parlament 80
President tal-Parlament 77
stqarrijiet tal-Qorti ta' l-Awdituri 112
Kworum 155, 195
L
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Laqgħat konġunti ta' kumitati 51, 70, 88 (a), 197 (a)
L-Ewrogroup
L-Ewropol VII.XVII
L-ewwel qari 36 - 37, 38, 39, 43, 53 - 59, 71
baġit 75 (a) - 75 (f)
ftehimiet 70, 71, XX
konċiljazzjoni
konklużjoni 53, 55
proċedura ta' segwitu 58 - 59
stadju ta' kumitat 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
stadju tas-seduta plenarja 55 - 57
votazzjoni 55
Libertajiet fundamentali 75 (e), 81
Liġi tal-Unjoni
applikazzjoni 128, 185, VII.VIII, VII.XVI, XIV.2
kodifikazzjoni 86
simplifikazzjoni 86 - 87
tfassil mill-ġdid 87
Lingwi 23, 88 (a), 146 - 147, 185, 201, VII.X
Lista ta' kelliema 176
L-Istat tad-dritt 36, 75 (e), 81, 122, 209 - 210, IV
Lobbyists 9, X
M
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Maġġoranza (kwalifikata) u n-numru minimu ta' Membri meħtieġa
annessi 215
atti delegati
atti ta' implimentazzjoni 88
deċiżjonijiet tal-Parlament
 dwar jekk għandhiex issir votazzjoni dwar emenda ta' kompromess 161
 ftehimiet internazzjonali 90
 inizjattiva leġislattiva 42
 mozzjoni ta' ċensura (adozzjoni) 107
 posizzjoni tal-Kunsill
emendi 66
tiċħid 65
 proċedura ta' kunsens 81
 sħubija 75 (ċ)
 test konġunt 69
 żamma ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja
elezzjoni ta' uffiċjali
 kwesturi 13
 nominazzjonijiet 13
 President 13
 Viċi-President 13
emendi
 abbozzi ta' emendi fit-tieni qari tal-baġit 75 (a) - 75 (f)
 abbozzi ta' emendi u tibdil propost fl-ewwel qari tal-baġit 75 (a) - 75 (f)
 l-aħħar abbozz ta' l-aġenda 140
 oġġezzjoni għal votazzjoni għal emenda li mhiex imqassma fil-lingwi uffiċjali kollha 146 - 147, 156
 Regoli ta' Proċedura 212
 tressiq 156
Formazzjoni ta' Kumitati u Gruppi
 gruppi politiċi 30
 Kumitati ta' inkjesta 185 - 186
ħatriet
 Bank Ċentrali Ewropew (talba sabiex il-votazzjoni tiġi proposta) 109
 Kummissjoni (Membri) 106
 Kummissjoni (President) 105
 Ombudsman (Ħatra) 204
 Ombudsman (Tkeċċija) 206
 Qorti ta' l-Awdituri (talba sabiex il-votazzjoni tiġi proposta) 108
oġġezzjonijiet
 aġenda
punti li ttieħdu mingħajr emendi jew dibattitu 141
 interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura 211
 rakkomandazzjonijiet tal-kumitat dwar il-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni 97
 rakkomandazzjonijiet tal-kumitat dwar il-puluzija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet kriminali
 Tibdil fl-ordni tal-votazzjoni 161
 votazzjoni dwar emendi mhux mqassma fil-lingwi uffiċjali 156
partiti Politiċi fuq livell Ewropew 210
rakkomandazzjoni lill-Kunsill 121
talbiet
 aġenda
dibattitu fuq punt mingħajr emendi 138
dibattitu straordinarju 141
sabiex punt ikun ikkunsidrat għal emenda 138
 aġġornament ta' dibattitu 177
 aġġornament ta' votazzjoni 177
 dibattitu dwar ksur tad-drittijet tal-bniedem, tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt 122
 għeluq ta' dibattitu 176
 Konsultazzjoni mill-ġdid 59
 proċedura urġenti 142
 referenza lura lill-kumitati 175
 sospensjoni jew għeluq tas-seduta 178
 tlaqqigħ tal-Parlament 134
 twaqqif ta' kumitat ta' inkjesta 185
 twaqqif ta' kworum 155
 votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet 167
Tmiem ta' kariga (qabel iż-żmien) 19
Tressiq ta' mozzjonijiet
 għar-resoluzzjonijiet
dibattiti dwar ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt 122
mistoqsijiet għal tweġibiet orali mingħajr dibattitu 115
refusing discharge VI.4
stqarrijiet tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew 110
 proposta għaċ-ċaħda totali tal-baġit 75 (a) - 75 (f)
 proposta għal deċiżjoni li tistabilixxi rata massima ġdida 75 (a) - 75 (f)
 ta' ċensura 107
verifika ta' ksur 75 (e)
żamma ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 128
Mandat 2, VII.XVI
Mandat ta' nnegozjar 70, 90
Mandat tal-Parlament 133
Membri 1 - 9, 136
Assistenti X
Bank Ċentrali Ewropew 109
ex Membri 6, 9, I, X
interessi finanzjarji 9, I
Kumitat 185 - 186
Kummissjoni 106, VII.XIII
mhux affiljati 33
Qorti ta' l-Awdituri 108
spejjes 8
Statut 8 - 9, 48, I, VII.XVI
tkeċċija 153
tul tal-mandat 4
Membri mhux affiljati 33, 186 - 187, 192
Mġiba
kodiċi ta' kondotta 9, X
tas-seduti 145 - 154
Mhux ammissibbli 37, 86, 87 (a), 157, 172, 174
Minuti
Bureau 29
Konferenza tal-Presidenti 29
Kumitati 194, VIII.A
seduti 123, 179
Mistoqsijiet
għal tweġiba bil-miktub 117 - 118, III
għal tweġiba orali b'dibattitu 115
Ħin għal mistoqsijiet 116
lill-Bank Ċentrali Ewropew 118, III
lill-Bureau, Konferenza tal-Presidenti u Kwesturi 29
mhux mitmuma 214
prijorità 117
qosra u konċiżi 110 - 111
Miżuri ta' implimentazzjoni 88 - 88 (a), 128, XIII
Modifika
proposta tal-Kummissjoni 36, 53
Regoli ta' Proċedura 211 - 212
Motto 213
Mozzjonijiet
għal resoluzzjonijiet 47 - 49, 58, 75 (e), 78, 85, 98, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
ta' ċensura kontra l-Kummissjoni 107
ta' proċedura 172
Mozzjonijiet ta' interruzzjoni u ta' proċedura
Mozzjoni konġunta għal risoluzzjoni 110, 115, 122
N
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġiżlattivi 70 - 70 (a), XXI
Nominazzjonijiet
Bank Ċentrali Ewropew 109
il-President tal-Kummissjoni 105
il-President tal-Parlament 14
Kumitati 186
Kummissarji nominati 106
Kwesturi 16
Ombudsman 204
Uffiċjali tal-Parlament 13 - 16, 186
Viċi-Presidenti 15
O
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
OLAF 10
Ombudsman 204 - 206
attivitajiet 205, XI
elezzjoni 150
ħatra 204
tneħħija 206
Opinjonijiet
dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill 83
minoranza 52, 185
proċedura ta' segwitu għal opinjoni tal-Parlament 58 - 59
rikjesta għal 43 - 44
tal-Kumitati 37, 38, 46, 49 - 50, 75 (a) - 75 (f), 121, 188, 202 - 203, VI.1, VII
tal-Parlament 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
Opinjonijiet tal-minoranza 52, 185
Opinjonijiet Xjentifiċi 126
Ordni fil-kamra 145, 152 - 154
Ordni tal-ħidma 137 - 138, 140, 142 - 144
Osservaturi 11
P
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Pajjiżi terzi
ACP VII.II
assoċjati mal-Unjoni 200
negozjati għas-sħubija 75 (ċ), 200, XIV.4
relazzjonijiet ma' 30, 200
Trattati ta' Sħubija 75 (ċ), 81, IV
Parlamenti
konferenzi tal- 132
ta' l-istati membri 25, 130 - 131
Parlamenti Nazzjoni
koperazzjoni ma' 130
Opinjonijiet motivati 38 (a)
relazzjonijiet ma' 23
Partiti politiċi fuq livell Ewropew 208 - 210
assistenza teknika 209
esklużjoni mill-iffinanzjar 209
Kumitat magħmul minn persuni eminenti indipendenti
programm 210
regoli ta' implimentazzjoni 23
rkupru ta' ammonti li jkunu tħallsu bi żball 209
setgħat u responsabbiltajiet tal-Bureau 209
setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitat responsabbli 210
setgħat u responsabbiltajiet tal-President 208
Permessi 5
Petizzjonijiet 201 - 203 (a), 214, VII.XX
Pieni 153 - 154
Pjan ta' twaqqif (Segretarjat) 23, 75 (a) - 75 (f), 207
Plenarja
baġit 75 (a) - 75 (f)
Emendi 49 - 50, 156, 162
it-tielet qari 69
it-tieni qari 64 - 66, 72
l-ewwel qari 55 - 57, 69
minuti 179
rapport verbatim 181
Politika barranija 96 - 98, 103, VII.I
Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni (CFSP) 96 - 97, VII.I, VIII.B
rappreżentant għoli
stqarrijiet
Politika ekonomika 114
Politika Monetarja 113
Posizzjoni
tal-Kummissjoni 44, 54, 57 - 58, 61, 66
tal-Kunsill 61
tal-Parlament 58
Posizzjoni tal-Kunsill
approvazzjoni 72
emendi 66
komunikazzjoni 61 - 63
nuqqas ta' azzjoni mill-Kunsill
Tiċħid 63, 65, 179
Post fejn isiru s-seduti u l-laqgħat 135
Postijiet Vakanti 4, 18, 186
President proviżorju 12
President tal-Kummissjoni 105
President tal-Kunsill 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
President tal-Kunsill Ewropew 106, 110, 117, 149
President tal-Parlament 179
dmirijiet 42, 123, 153, 197 (a), 216, XVI
elezzjoni 13 - 14, 17 - 18
Prevenzjoni ta' frodi u korruzzjoni 10
Preżentazzjoni
emendi 156
inammissibilità 172 - 174
Prinċipji fundamentali 75 (e), VII.XVIII
Privileġġi u immunitajiet 5 - 7, 207, VII.XVI
Proċedura
approvazzjoni 73, 75 (ċ), 81, 90
baġit 75 - 76, 78, VII.IV
fil-kumitat 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, VIII.A
fil-Kumitati 216
għall-votazzjoni 138, 158 - 159, 195
konċiljazzjoni 67 - 69, XX
kwittanza 76 - 77, 80
leġislattiva 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
mingħajr emenda u diskussjoni 46, 138
mozzjonijiet 20, 172
segwitu 58 - 59, 185
simplifikata 46, 138
skrutinju ta' ftehimiet volontarji 85
urġenti 142
Proċedura bi preżentazzjoni qasira 48, 139
Proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 128, 204, 206, VI.6
Proċedura ssimplifikata 46, 138
Proċedura ta' Kunsens 74 (ġ), 75 (ċ), 75 (e), 81, 90
Proċeduri fil-qorti 128
Proċeduri leġislattivi 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XIV.2, XX
Proċeduri ta' appell 154
Proċeduri Urġenti 142
Programm Leġislattiv Annwali 35 - 36, 42 - 43
Programm leġislattiv u ta' ħidma
Programm ta' ħidma 35
Proporzjonalità 36, 44
Protokoll finanzjarju 90
Punti ta' ordni 20, 173
Q
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Qafas finanzjarju plurijennali 75
Qari 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73
Qorti ta' l-Awdituri VII.I, VII.V
ħatra tal-membri 108
stqarrijiet 112
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 128, 204, 206, VI.6
Nomini 107 (a)
Proċeduri quddiem 128, 204, 206, VI.6
R
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Rakkomandazzjonijiet 42, 64, 81, 120 - 121, 123
CFSP 96 - 97
għat-tieni qari 63 - 64
lill-Kunsill 97, 121
linji gwida ġenerali tal-politika ekonomika 114
mandat ta' nnegozjar 90
mill-Kunsill skond l-Artikolu 140 TFUE 83
pulizija u kooperazzjoni Ġudizzjarja f'Affarijiet kriminali
trattati ta' adeżjoni 75 (ċ), 81, 200
wara inkjesta 185
Rapport
abbozz 52
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni 119
bbażżat fuq mozzjoni għal resoluzzjoni 120
f'konsultazzjoni 45
fuq inizjattivi preżentati minn Stat Membru 44
inizjattiva proprja 25, 41 - 42, 48, 50, 75 (e), 119 - 120, XVIII
interim 81
leġislativ 45, 55
mhux leġislattivi 47
mill-Kumitat ta' Inkjesta 185
mill-Kummissjoni 119
minn istituzzjonijiet oħrajn 119
opinjonijiet tal-minoranza 52, 185
orali 52, 56 - 57, 142
strateġiku 48, XVIII
tieni 56 - 57
Rapport annwali dwar l-applikazzjoni tal-Liġi tal-Unjoni 119
Rapporteur u Rapporteur għall-opinjoni 4, 19, 23, 43, 45 - 47, 49, 52, 57 - 58, 61, 63, 65, 68, 70, 86, 87 (a) - 88, 142, 158, 160 - 161, 172, 185, 195, XVII
Rapport Ġenerali Annwali 119
Rapport interim 81
Rapport Verbatim 181
Rappreżentant Għoli - ara Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli
Rappreżentant għoli tas-CFSP 96, II
Rappreżentanti speċjali 93
Rappreżentanti ta' interessi 9, X
Rappreżentanza barranija tal-Unjoni
Rappreżentanti speċjali 93
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli 96
Rappreżentazzjoni tal-Parlament f'laqgħat tal-Kunsill 40
Referenza lill-Kumitat
corrigenda 216
it-tieni qari 63
l-ewwel qari 43
Referenza lura lill-Kumitat
baġit 75 (a) - 75 (f)
corrigenda 216
kwittanza VI.5
mozzjonijiet ta' proċedura 172
Posizzjoni tal-Kunsill 43
proposti mill-Kummissjoni
 it-tieni qari 63
 proposta ta' votazzjoni(emenda mhux meħuda mill-Kummissjoni) 57
 tiċħid 56
Referenza mill-ġdid lill-Parlament 59
Reġistru
Appoġġ lill-intergruppi 32
ta' dikjarazzjonijiet bil-miktub 123
ta' l-Interessi tal-Membri
ta' trasparenza 9, X
tad-dokumenti tal-Parlament 104, XV
tal-Lobbyists 9, X
tal-petizzjonijiet 201 - 202
Reġistru Elettroniku ta' petizzjonijiet 202
Regoli ta' Proċedura
applikazzjoni 211, VII.XVIII
emenda 212, VII.XVIII
ftehimiet interistituzzjonali 127
points of order 173
Relazzjonijiet ma' l-istituzzjonijiet oħrajn 25, 34, 105 - 107, 108 - 125, 127
Riċerka u surveys xjentifiċi 126
Rigali jew benefiċċji simili I
Riżoluzzjoni leġislattiva 44 - 45, 55 - 57, 158
S
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Seduta kostituttiva 3, 12, 134
Seduta ta' emergenza tal-Parlament 134
Seduti 133
kondotta 145 - 154
kondotta pubblika 96, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
minuti 179
post 135
rapport verbatim 181
reġistru pubbliku 179, 181
rekord pubbliku 182
sospensjoni jew għeluq 140, 152, 154, 172, 178
tmexxija 23
trażmissjoni awdjoviżiva 182
Seduti ta' smiegħ 23, 185, 192 - 193, 197 (a), 202, XVII
Seduti ta’ smigħ pubbliku dwar inizjattivi taċ-ċittadini 197 (a)
Segretarjat 23, 207
Gruppi Politiċi 31
Membri mhux affiljati 33
Segretarju Ġenerali 4, 9, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209, I, X
Segretezza 5, VIII.B, VIII.E
Sessjonijiet 133 - 134
Sessjonijiet parzjali 133 - 134
Setgħat ta' superviżjoni 86, 88, 128
Shadow rapporteurs 70, 192
Sħubija
negozjati 75 (ċ), 200, XIV.4
trattati 75 (ċ), 81, 200
Sigurtà tal-informazzjoni VIII.E
Simboli tal-Unjoni 213
Simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 86 - 87
Sistema tal-qsim proviżorju fi tnax-il parti 75 (f)
Sit internet 29, 32, 104, 123, 182, I, X
Skadenza
dokumenti 214
emendi 156 - 157
Skadenzi
Dibattitu u votazzjoni 144
Emendi 156, 161
estensjoni għat-tieni u t-tielet qari 62, 69
rapport 52, 167
votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet
votazzjonijiet maqsuma 163
Sostituti 187
Sotto-kumitati 188, 190
Spezzjoni tal-fajls 5
Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni 20, 170
Standards ta' mġiba 9, 152
Stimi 75 (a) - 75 (f), 79
Storbju 154
Stqarrijiet 110, 113, 123
Bank Ċentrali Ewropew 109, 113
dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji 9, I
Kummissjoni 53, 110
Kunsill 110
Kunsill Ewropew 110
persuna nominata bħala President tal-Kummissjoni 105
Qorti ta' l-Awdituri 112, 114
Rappresentant Għoli tas-CFSP
Stqarrijiet finanzjarji 41, 45, 47
Stqarrijiet personali 151
Studju u missjonijiet għal ġbir ta' informazzjoni 188
Sussidjarjetà 36 - 37, 44
T
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Testi adottati 179 - 180
Test konġunt 69
Tfassil mill-ġdid ta' leġiżlazzjoni tal-Komunità 87
Tfixkil
miżuri immedjati 152
Tfixkil 152, XVI
Tfixkil tal-Parlament 153
Pieni 153 - 154
Tim tan-negozjati 70
Tkeċċija
mill-kamra 153
minn delegazzjoni 153
minn kumitat VIII.A
Tlaqqiegħ
kumitati 193
parlament 134
Tmexxija
minn kumitat 193
tas-seduti 23, 154
Tmiem (kmieni) tal-kariga 19, 153
Tmiem ta' kariga qabel iż-żmien 19
Tneħħija ta' l-immunità 6 - 7
Tqassim 144, 148, 179
Traduzzjonijiet 29, 42, 61, 70 (a), 181, 185, 201, 212, XIV.3
Trasmissjoni ta' informazzjoni klassifikatata VIII.B, VIII.E
Trasparenza
fil-Parlament 5, 9, 23, 29, 103, 185, 203, VIII, IX, XVII
fil-proċess leġislattiv 39
interessi finanzjarji tal-Membri
reġistru 9, X
Trattati 75 (ċ), 81, VII.XVIII
Reviżjoni ordinarja 74 (a), II
Reviżjoni simplifikata 74 (b), II
Trialogu Finanzjarju 75 (ċ)
Tul ta' kariga
Membri 4
Uffiċjali 17
U
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Uffiċjali 12 - 18, 20 - 21
V
In-naħa ta' fuq tal-paġnaPreċedenti
Verifika
bażi legali 37
kredenzjali 3, 12, 189, VII.XVI
Verifika ta' kredenzjali VII.XVI
Viċi-President
dmirijiet 21 - 23, 25, 68, 75 (ċ) - 75 (d), 104, 131, 197 (a)
elezzjoni u mandat 13, 15, 17 - 19
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà 96, 116
Votazzjoni 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
aġġornament 56, 172, 179
aħħarija 54, 166
bilqiegħda jew bilwieqfa 165
diżgwid 171
dritt għall-vot 164
elettroniku 168
emendi 156, 161 - 162
it-tielet qari 69
it-tieni qari 64 - 66, 72
kollettivament 20, 83, 160 - 161
kumitat 187, 195
l-ewwel qari 55
maqsuma 20, 160, 163
ndaqs 14 - 15, 22, 159
ordni 20, 55, 158, 161
prinċipji 160
proċedura 158, 195
rapport 37, 54, 56, 106
sejħa ta' l-ismijiet 20, 48, 75 (d), 160, 167 - 169, 195
sigriet 169, 186
spjegazzjonijiet 20, 110, 170
turija ta' l-idejn 165
validità 155
Votazzjonijiet ndaqs 159
Avviż legali - Politika tal-privatezza