Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - helmikuu 2013
PDF 1344k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA VI  : ISTUNNOT
LUKU 5  : PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTÄMINEN

167 artikla : Äänestys nimenhuudon mukaan

1.    Työjärjestyksen 106 artiklan 5 kohdan ja 107 artiklan 5 kohdan ja 166 artiklan mukaisten tapausten lisäksi äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan, kun poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyytää sitä kirjallisesti äänestystä edeltävänä iltana, jollei puhemies aseta muuta määräaikaa.

2.    Nimenhuutoäänestys toimitetaan koneäänestyksenä. Jos koneäänestystä ei teknisistä syistä voida toimittaa, nimenhuuto suoritetaan aakkosjärjestyksessä ja äänestyksen aloittava jäsen ratkaistaan arvalla. Puhemies äänestää viimeisenä.

Äänestys tapahtuu siten, että jäsen sanoo kuuluvalla äänellä "puolesta", "vastaan" tai "tyhjää". Laskettaessa, onko esitys hyväksytty vai hylätty, huomioon otetaan ainoastaan puolesta ja vastaan annetut äänet. Puhemies toteaa äänestystuloksen ja julistaa sen.

Äänestystulos esitetään istuntopöytäkirjassa poliittisten ryhmien mukaan, jäsenten nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä mainiten myös, miten kukin jäsen on äänestänyt.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö