Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - februarie 2013
PDF 1777k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL VI  : SESIUNI
CAPITOLUL 5  : CVORUM ŞI VOT

Articolul 167  : Votul prin apel nominal

(1)    În plus față de cazurile prevăzute la articolul 106 alineatul (5), articolul 107 alineatul (5) și articolul 166, se procedează la vot prin apel nominal în cazul în care un grup politic sau un număr de cel puțin 40 de deputați au cerut în scris acest lucru în seara precedentă votului, cu excepția cazului în care Președintele a hotărât un alt termen.

(2)    Votul prin apel nominal se efectuează prin sistemul electronic de votare. În cazul în care, din motive tehnice, acesta din urmă nu poate fi utilizat, apelul nominal se face în ordine alfabetică și începe cu numele deputatului tras la sorți. Președintele votează ultimul.

Se votează pronunţând cu voce tare „da”, „nu” sau „mă abţin”. Pentru adoptarea sau respingerea textului, se iau în calcul, la numărul de voturi exprimate, numai voturile „pentru” şi „împotrivă”. Preşedintele stabileşte şi pronunţă rezultatul votului.

Rezultatul votului este consemnat în procesul-verbal al şedinţei. Lista votanţilor se stabileşte pe grupuri politice, în ordinea alfabetică a numelor deputaţilor şi precizează, în cazul fiecărui deputat, sensul în care a fost dat votul.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate