Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - Februar 2013
PDF 1418k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 168  : Elektronisk afstemning

1.    Formanden kan til enhver tid bestemme, at de i artikel 165, 167 og 169 omhandlede afstemninger foretages ved hjælp af et elektronisk afstemningsanlæg.

Er anvendelse af det elektroniske afstemningsanlæg ikke mulig af tekniske grunde, finder afstemningen sted i overensstemmelse med artikel 165, artikel 167, stk. 2, eller artikel 169.

Den tekniske fremgangsmåde ved anvendelsen af anlægget fastlægges af Præsidiet.

2.    Ved elektronisk afstemning registreres kun det talmæssige udfald af afstemningen.

Er der imidlertid anmodet om afstemning ved navneopråb, jf. artikel 167, stk. 1, registreres afstemningsresultatet med navns nævnelse, og medlemmernes navne indføres i mødeprotokollen i alfabetisk orden efter politisk gruppe.

3.    Afstemning ved navneopråb foretages i overensstemmelse med artikel 167, stk. 2, hvis flertallet af de tilstedeværende medlemmer anmoder om det. Det i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede anlæg kan anvendes til at konstatere, om denne forudsætning er opfyldt.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik