Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - helmikuu 2013
PDF 1344k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA VI  : ISTUNNOT
LUKU 5  : PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTÄMINEN

168 artikla : Koneäänestys

1.    Puhemies voi milloin tahansa päättää, että 165, 167 ja 169 artiklassa tarkoitetut äänestykset toimitetaan koneäänestyksenä.

Jos koneäänestystä ei teknisistä syistä voida toimittaa, äänestys toimitetaan 165 artiklan, 167 artiklan 2 kohdan tai 169 artiklan mukaisesti.

Puhemiehistö antaa ohjeet äänestyskoneen käytöstä.

2.    Koneäänestyksen tulos merkitään pöytäkirjaan ainoastaan lukuina.

Jos kuitenkin on pyydetty 167 artiklan 1 kohdan mukaista nimenhuutoäänestystä, äänestystulos esitetään istuntopöytäkirjassa poliittisten ryhmien mukaan, jäsenten nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

3.    Jos läsnä olevien jäsenten enemmistö sitä pyytää, toimitetaan nimenhuutoäänestys 167 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää voidaan käyttää enemmistön toteamiseen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö