Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2013 m. vasario mėn.
PDF 1647k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

VI ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS IR BALSAVIMAS

168 straipsnis : Elektroninis balsavimas

1.    Parlamento pirmininkas gali bet kuriuo metu nuspręsti balsuoti dėl 165, 167 ir 169 straipsniuose numatytų balsavimo atvejų naudojantis elektronine balsavimo sistema.

Jei naudotis elektronine balsavimo sistema dėl techninių priežasčių yra neįmanoma, balsavimas vyksta 165 straipsnyje, 167 straipsnio 2 dalyje ar 169 straipsnyje numatyta tvarka.

Biuro nurodymuose reglamentuojami šios sistemos naudojimo techniniai aspektai.

2.    Elektroninio balsavimo metu įrašomas tik skaitmenimis išreikštas rezultatas.

Tačiau jei, remiantis 167 straipsnio 1 dalimi, buvo pareikalauta balsuoti vardiniu būdu, balsavimo rezultatas įrašomas į posėdžio protokolą, pagal frakcijas abėcėlės tvarka nurodant balsavusiojo pavardę.

3.    Vardinis balsavimas vyksta 167 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kai dalyvaujančių posėdyje Parlamento narių dauguma to prašo. Kad būtų nustatyta reikalinga dauguma, gali būti panaudota šio straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema.

Teisinė informacija - Privatumo politika