Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - februarie 2013
PDF 1777k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL VI  : SESIUNI
CAPITOLUL 5  : CVORUM ŞI VOT

Articolul 168  : Votul electronic

(1)    În orice moment, Preşedintele poate hotărî utilizarea unui sistem electronic de votare pentru voturile prevăzute la articolele 165, 167 şi 169.

În cazul în care sistemul electronic nu se poate folosi din motive tehnice, votul se desfăşoară în conformitate cu articolul 165, articolul 167 alineatul (2) sau articolul 169.

Modalităţile tehnice de utilizare a acestui sistem sunt reglementate de instrucţiunile Biroului.

(2)    În cazul votului electronic se înregistrează numai rezultatul numeric al votului.

Cu toate acestea, în cazul în care un vot prin apel nominal a fost solicitat în conformitate cu articolul 167 alineatul (1), rezultatul votului se înregistrează nominal şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, lista votanţilor fiind stabilită pe grupuri politice, în ordinea alfabetică a numelor deputaţilor.

(3)    Votul prin apel nominal se desfăşoară în conformitate cu articolul 167 alineatul (2), în cazul în care majoritatea deputaţilor prezenţi solicită acest lucru. Pentru a constata îndeplinirea acestei condiţii, se poate utiliza sistemul prevăzut la alineatul (1) al prezentului articol.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate