Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - februar 2013
PDF 1361k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV VI  : ZASEDANJA
POGLAVJE 5  : SKLEPČNOST IN GLASOVANJE

Člen 168  : Elektronsko glasovanje

1.    Predsednik lahko kadar koli sklene, da bo glasovanje, navedeno v členih 165, 167 in 169, potekalo s pomočjo elektronskega sistema.

Kadar uporaba elektronskega sistema glasovanja zaradi tehničnih razlogov ni možna, glasovanje poteka v skladu s členom 165, 167(2) ali 169.

Predsedstvo sprejme navodila, ki urejajo tehnično uporabo elektronskega sistema glasovanja.

2.    Kadar se glasuje z uporabo elektronskega sistema glasovanja, se zabeleži le številčni izid glasovanja.

Če pa se v skladu s členom 167(1) zahteva poimensko glasovanje, se glasovi zabeležijo v zapisnik seje po političnih skupinah po abecednem vrstnem redu imen poslancev.

3.    Poimensko se glasuje v skladu s členom 167(2), če to zahteva večina navzočih poslancev. Sistem iz odstavka 1 tega člena se lahko uporablja, da bi se ugotovilo, ali obstaja večina.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov